Dość czeków in blanco – inwestujmy w korzyści dla społeczeństwa i środowiska!
16 listopada 2012
Wspieramy akcję dokarmiania
20 listopada 2012
Pokaż wszystkie
Kolejny sezon odkrzaczania w Dolinie Biebrzy

Jednym z realizowanych w projekcie „Wodniczka i biomasa”, działań ochrony czynnej siedlisk wodniczki, w dolinie Biebrzy, jest usuwanie krzewów i zakrzaczeń. Problem zarastania torfowisk i innych łąk bagiennych dotyczy zarówno największego miejsca występowania wodniczki w Unii Europejskiej, Bagna Ławki, jak i innych terenów w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Utarta siedlisk w wyniki ich zarastania jest główną przyczyną spadku liczebności wodniczki i innych ptaków związanych z torfowiskami niskimi. Kiedyś było to spowodowane przede wszystkim ich odwadnianiem i eksploatacją torfu, obecnie związane jest to z zaprzestaniem użytkowania łąk.

W związku z tym, w ramach projektu Wodniczka i biomasa zaplanowane zostało usuwanie krzewów i zakrzaczeń z potencjalnych siedlisk wodniczki, a więc zarośniętych torfowisk. Działanie to obejmuje w głównej mierze obszary leżące w pobliżu istniejących już zadrzewień i lasów, a więc terenów najbardziej zagrożonych zarastaniem. Dotyczy to zwłaszcza południowej części Bagna Ławki, sąsiadującej z dużym kompleksem olsów. Jako, że w tym miejscu usuwanie zakrzaczeń było najbardziej potrzebne, tutaj trwały najintensywniejsze prace. W okresie grudzień 2010-luty 2011 oraz grudzień 2011-luty 2012 odkrzaczonych zostało około 190 hektarów w południowej części Bagna Ławki.

Co więcej, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego,  na terenie leżącym na wschód od wsi Mścichy, na terenie rezerwatu OTOP, w okresie styczeń-luty 2012 usunięto krzaki z torfowisk na obszarze 6 ha. Obecnie, a więc od połowy listopada 2012 roku, kontynuowane są prace odkrzaczania w tym regionie. Do lutego 2013 roku planowane jest oczyszczenie 30 ha potencjalnych siedlisk wodniczki z krzewów i zakrzaczeń.

Fot. 1

Docelowo, w dolinie Biebrzy, w ramach projektu „Wodniczka i biomasa” planujemy odtworzenie prawie 250 ha siedlisk wodniczki, prawie 200 ha już zostało odtworzone. Pełen efekt tych zabiegów będzie widoczny dopiero za parę lat, jednak już teraz widzimy pierwsze rezultaty naszych prac. W 2012 roku na odkrzaczonych powierzchniach zaobserwowano śpiewające samce wodniczki, na Bagnie Ławki dwa, a w rezerwacie OTOP Mścichy jeden, co jest dobrym znakiem na przyszłość.

  • Fot. główna: Odkrzaczanie w rejonie Mścich, luty 2012. Fot. Dariusz Gatkowski
  • Fot. 1: Ta sama powierzchnia poł roku po usunięciu zakrzaczeń, sierpień 2012. Fot. Dariusz Gatkowski

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl