Nowe publikacje OTOP w projekcie karpackim
8 listopada 2013
Gęsi na niebie, wodzie i na polu
10 listopada 2013
Pokaż wszystkie
Międzynarodowa Konferencja Ochrony Wodniczki na Litiwie

W dniach 14-15 listopada 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja w Wilnie. Jej celem była wymiana doświadczeń w zakresie ochrony wodniczki, zarządzania jej siedliskiem, a także zapoznanie się z wynikami badań w tym zakresie i podzielenia się osiągniętymi już sukcesami. Spotkanie to było okazją do podzielenia się praktyką w ochronie wodniczki innych krajów oraz specjalistów zarządzających projektem LIFE + na Litwie i Łotwa.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli grona akademickiego, a także osoby z sektora publicznego, z różnych krajów UE, tak aby wspólnie dokonać oceny obecnego stanu zagrożenia gatunku oraz omówić perspektywy dalszych zabiegów ochronnych, w kontekście potrzeby zapewnienia kontynuacji działań na rzecz ochrony wodniczki w przyszłych projektach.

Fot1 . Uczestnicy konferencji

Projekt LIFE+ „Wodniczka i biomasa” reprezentowali nasi pracownicy: Dariusz Gatkowski (który przestawił prezentację „Produkcja alternatywnego paliwa z biomasy pozyskiwanej z późnych koszeń na siedliskach wodniczki – pierwsze doświadczenia z Polski”, Krzysztof Gaszewski, Jarosław Krogulec, Piotr Marczakiewicz, a także czterej członkowie naszej Grupy Ekspertów LIFE+: Joanna Dziarska-Pałac, Justyna Kubacka, Patrycja Stawiarz oraz Janusz Kloskowski.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl