BirdLife Europe oraz European Environmental Bureau wzywają do odrzucenia kandydatury Karmenu Vella na stanowisko komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

Wycieczki w ramach EDP 2014
30 września 2014
Formularze EDP już dostępne.
3 października 2014
Pokaż wszystkie
BirdLife Europe oraz European Environmental Bureau wzywają do odrzucenia kandydatury Karmenu Vella na stanowisko komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

Rozpoczęły się przesłuchania komisarzy zaproponowanych przez szefa Komisji Europejskiej: Jean-Claude’a Junckera. Pochodzący z Malty Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej  i rybołówstwa, pojawił się w poniedziałek na przesłuchaniu przed komisjami Środowiska i Rybołówstwa oraz Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim.
    
Według Ariela Brunnera, dyrektora z BirdLife Europe: „Vella udzielał niejasnych i wymijających odpowiedzi. Twierdzenie, że nie ma potrzeby stworzenia stanowiska wiceprezydenta w sprawie zrównoważonego rozwoju, ponieważ problem jest „oczywisty” jest naiwne i ostatecznie nie do obrony. Limity połowu tuńczyka błękitnopłetwego nie są politycznie określone? Złoto nie może być wydobywane bez cyjanku? Malta ma mniej naruszeń w dyrektywach dot. środowiska niż Niemcy (a co z uwzględnieniem wielkości kraju)? Dyrektywa Ptasia musi być zweryfikowana, ponieważ jest interpretowana w sądach jak inne prawo? Nie sądzę, że możemy czuć się uspokojeni tym wystąpieniem.”
Pieter Depous, dyrektor w EEB stwierdził: „Albo Karmenu Vella nie wolno było podejmować żadnych zobowiązań podczas przesłuchania lub nie ma on wystarczającej wiedzy, aby je podjąć. Tak czy inaczej wniosek Komisji Ochrony Środowiska powinien być jednoznaczny. Nie mogą pozwolić mu przejść, jeśli chcą, aby Parlament Europejski był traktowany poważnie w ciągu najbliższych 5 lat.”

Angelo Caserta, dyrektor BirdLife Europe stwierdził: „Juncker zignorował apele zarówno instytucji ochrony przyrody jak i członków Parlamentu, zaczynając od Przewodniczącego PE Martina Schulza, aby przypisać „zrównoważony rozwój” do zadań jednego z wiceprzewodniczących KE. Jest dla mnie jasne, że komisarz Karmenu Vella musi zostać odrzucony, aby zmusić Junckera do ponownego rozpatrzenia swojego podejścia. Obaj muszą usłyszeć tę wiadomość głośno i wyraźnie: nie możemy wspierać tej Komisji”.

BirdLife oraz European Environmental Bureau wyrażają także zaniepokojenie faktem, iż Karmenu Vella odniósł się do 7 programu EAP (przyjęto w listopadzie 2013 r. i wyznaczającego kierunki polityki UE do roku 2020) jako dokumentu, który będzie „przewodnikiem” jego pracy, nie traktując go jako prawnego zobowiązania Komisji Europejskiej.
Przesłuchanie kandydata na komisarza odbyło się w atmosferze obaw o zmniejszenie znaczenia ochrony środowiska w nowej Komisji Junckera, wyrażonego przez priorytety polityczne, nowe struktury i uprawnienia kandydatów. Oprócz tego, Juncker nie wykazał gotowości do rozwiązania kwestii zrównoważonego rozwoju przed przesłuchaniami, gdy w odpowiedzi na listy Martina Schulza wystosowane w imieniu komisji ENVI twierdził, że zrównoważony rozwój nie musi być zapisany w konkretnym miejscu, ponieważ jest „oczywisty”.

Oczekiwania wobec komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa
Parlament Europejski ocenia ogólne kompetencje kandydatów, ich zaangażowanie w problematykę europejską oraz niezależność. Ocenia się też wiedzę o przyszłych wyzwaniach i umiejętności komunikacyjne. Oprócz tych ogólnych kryteriów komisarz biorący na siebie obowiązki w czasie kryzysu, który znacznie wykracza poza sferę gospodarczą, musi wykazać się w szczególności solidną wiedzą i zrozumieniem zobowiązań politycznych, które ma realizować. Należy do nich obrona integralności propozycji Komisji w sprawie jakości powietrza, obrona wdrażania sieci Natura 2000 w szczególności w obszarach morskich i przyspieszenie rozpatrywania wniosków w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i kontroli ochrony środowiska oraz przyjęcie strategii nietoksycznego środowiska do 2018 roku. Dodatkowo, kandydat powinien być orędownikiem ochrony środowiska w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Wnioski
Na podstawie kontekstu, w jakim przebiegło przesłuchanie, czyli całkowicie niesatysfakcjonującej odpowiedzi wysłanej na pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania przez Przewodniczącego Junckera na wniosek Komisji Ochrony Środowiska o powołaniu Wiceprzewodniczącego ds. Zrównoważonego Rozwoju i uczynienia 7 programu EAP priorytetem dla komisarza ds. ochrony środowiska oraz Komisji jako całości, jak i na podstawie samego przesłuchania European Environmental Bureau zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska o nie przyjęcie kandydata komisarza Karmenu Vella jako nowego komisarza Ochrony Środowiska i nalega, aby obawy dotyczące struktury i mandatu nowej Komisji zostały wyjaśnione zanim sprawa trafi na sesję plenarną PE.
 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl