Żegnamy Janusza Korbela
7 sierpnia 2015
Co roku tracimy 25 mln ptaków
27 sierpnia 2015
Pokaż wszystkie
Konkurs fotograficzny “SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

W dniu 15.07.2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs fotograficzny pn.”SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. 

Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadających stałe miejsce zamieszkania w Polsce, pełnoletnie i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Konkurs realizowanych jest w ramach trzech kategorii tematycznych: rozwój regionalny, środowisko, infrastruktura i bezpieczeństwo. W ramach każdej kategorii każde miejsce może być przyznane tylko jednej pracy. Za zajęcie I miejsca przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 3 tys. złotych, a zajęcie kolejnych odpowiednio 2 tys. złotych  i 1 tys. złotych brutto.

Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl do 31.08.2015 r. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne szczegółowe informacje na stronie www.cppc.gov.pl oraz www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach: http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ i www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl