Zapraszamy na Ptasi Piknik!
21 września 2015
OTOP przeciw planom Ministerstwa Rolnictwa
1 października 2015
Pokaż wszystkie
Otwarcie ścieżki przyrodniczej „Nadrybie”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) we współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. (LWB) otwiera nową ścieżkę edukacyjną „Nadrybie”. Wytyczono ją wokół Zalewu Nadrybskiego – sztucznego zbiornika, który powstał w wyniku prowadzonych tam robót górniczych. Ścieżka „Nadrybie” położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego, na szczególnie cennym przyrodniczo terenie chronionym dzięki sieci Natura 2000.

Uroczyste otwarcie ścieżki odbędzie się w piątek, 2 października, z okazji Europejskich Dni Ptaków. O 8.30 w siedzibie Spółki w Bogdance przewidziano spotkanie z lokalnymi władzami i mediami, podsumowujące kilkumiesięczną pracę nad ścieżką. W godzinach 10.00 – 13.00 zaplanowano zwiedzanie ścieżki przez dzieci i młodzież ze szkół z gmin Puchaczów, Ludwin i Cyców oraz działania integracyjne.

Nową atrakcję przyrodniczą zobaczyć można we wsi Nadrybie w gm. Puchaczów – ok. 50 km od Lublina. Ścieżka edukacyjna umożliwia obserwację różnych typów siedlisk i charakterystycznych gatunków zwierząt. Na ponad dwukilometrowej trasie znajdują się miejsca do odpoczynku, a także przystanki z tablicami edukacyjnymi opisującymi możliwe do zaobserwowania ptaki, płazy, rośliny, motyle, ważki, ssaki i gady.

„Obszar prowadzonego wydobycia znajduje się w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. Powstała w rezultacie niecka osiadania wypełniła się wodą, stąd teren ten stał się atrakcyjny dla wielu gatunków ptaków i innych zwierząt. Postanowiliśmy objąć go szczególną opieką i udostępnić innym. To wspaniałe miejsce do prowadzenia przez nauczycieli i nauczycielki edukacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą” – mówi Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 

„Nad Zalewem Nadrybskim możemy zetknąć się z wieloma gatunkami ptaków, także tych rzadkich, wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze. Wiosną spotkamy tu żerujące rybitwy: białoskrzydłą, białowąsą, czarną oraz mewę śmieszkę. Usłyszymy tu m.in.: trzciniaki, rokitniczki, kapturki, piegże czy słowiki szare, a także bąka, którego głos podobny jest do dźwięku dmuchania w butelkę, bączka o brzmieniu przypominającym szczekanie psa, a także wodnika o śpiewie podobnym do kwiku świni” – mówi Jarosław Krogulec, Kierownik ds. Ochrony Przyrody z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 

Mapa przedstawia trasę ścieżki przyrodniczej “Nadrybie” z zaznaczonymi przystankami.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl