Warsztaty "Przygotowywanie planów zarządzania"
26 marca 2007
Wodniczki wracają na Zajęcze Łęgi
19 lipca 2007
Pokaż wszystkie
1% na ochronę Doliny Rospudy

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków serdecznie zachęca wszystkich sympatyków dzikiej przyrody do udziału w tegorocznej akcji 1% i przekazania części swojego podatku dochodowego na cel ochrony niezwykłych obszarów, które mogą ucierpieć na skutek budowy drogi ekspresowej „Via Baltica”.

Dzięki Państwa hojności i wpłatom 1 % przekazywanym do końca marca 2006 roku, udało nam się zebrać kwotę 8 377 zł. Decyzją Zarządu została ona przeznaczona w całości na kampanię mającą na celu powstrzymanie niezgodnej z prawem budowy „Via Baltica” i ocalenie bezcennych siedlisk dla wielu gatunków zwierząt i roślin.

W ciągu tego roku, prowadziliśmy szereg działań mających na celu niedopuszczenie do dewastacji Doliny Rospudy – jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych należącego do sieci Natura 2000. Prowadziliśmy interwencje zarówno na szczeblu lokalnym jak i rządowym. Nagłośniliśmy sprawę zagrożenia Doliny Rospudy i jej mieszkańców w mediach. Po wydaniu niekorzystnej decyzji na rzecz budowy drogi, interweniowaliśmy w Komisji Europejskiej.

Działania OTOP przyniosły bardzo dobre rezultaty: dzięki staraniom „Gazety Wyborczej” – wspieranym przez OTOP – w ochronę Doliny Rospudy zaangażowało się ponad 150 000 osób, a Bruksela poparła stanowisko reprezentowane przez organizacje pozarządowe. Komisja Europejska wysłała do rządu polskiego oficjalne wezwanie do wyjaśnienia podjętych decyzji, stojących – zdaniem Komisji – w niezgodzie z prawem ochrony przyrody obowiązującym w Unii Europejskiej.

Zagrożenie dla Doliny Rospudy niestety nie minęło. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podtrzymuje, że prace niszczące tę ostoję Natura 2000 rozpoczną się na początku 2007 r. W związku z tym, ponownie zachęcamy Państwa do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony Doliny Rospudy poprzez przekazanie nam 1% swojego podatku.

Środki uzyskane w wyniku akcji 2007 zostaną przeznaczone m.in. na konsultacje prawnicze, abyśmy zawsze byli pewni, że nasze argumenty są słuszne, a nasze działania zgodne z prawem. Przykładamy do tego ogromną wagę!

Jak można pomóc?

Wypełniając zeznanie roczne PIT 36, PIT 37 lub PIT 28, od kwoty należnego podatku (rubryka 178 – PIT 36, rubryka 110 – PIT 37, rubryka 102 – PIT 28) obliczamy 1%, czyli 0,01 tej kwoty. Kwotę równą 1% należnego podatku wpisujemy w rubryce 179 (PIT 36), w rubryce 111 (PIT 37) lub w rubryce 103 (PIT 28), a następnie o jej wysokość pomniejszamy kwotę należną Urzędowi skarbowemu.

Równowartość 1% wyliczoną w rubrykach 179 (PIT 36) i 111 (PIT 37) lub 103 (PIT 28) wpłacamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Ogólnopolskiego Towarzystwa ochrony Ptaków: 69 1370 1200 0000 1701 4766 4100 w terminie do 30 kwietnia 2007 z dopiskiem: „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Dowód wpłaty (odcinek przekazu, przelewu lub wydruk zlecenia bankowego) należy przechowywać – podobnie jak inne dokumenty upoważniające do odliczeń podatkowych – przez okres 5 lat. W przypadku nadpłaty podatku dochodowego urząd skarbowy zwróci Państwu przekazaną sumę w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania.

Warto pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje prawa do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego osobom prowadzącym działalność gospodarczą i korzystającym z opodatkowania 19-procentową stawką liniową oraz osobom czerpiącym zyski z inwestowania na giełdzie.

Każda kwota ma znaczenie i przekłada się na sukces realizowanych przez OTOP działań, dlatego gorąco zachęcamy do poparcia naszej inicjatywy i przekazania swojego 1% na ochronę Doliny Rospudy! Wciąż jest szansa na uratowanie tego niezwykłego miejsca!

Dziękujemy!

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl