Najlepszy prezent - OTOP

Znowu masz problem z wyborem prezentu dla bliskiej osoby? Nie chcesz kupować kolejnych, niepotrzebnych przedmiotów, które będą zalegały na dnie szafy? Szukasz prezentu ponadczasowego, który będzie powodem do dumy dla obdarowanej osoby?

Podaruj bliskim… Przyrodę!

Chroń z nami ptaki i dziką przyrodę rezerwatu Karsiborska Kępa.

Obrazek na kartonie wykonany techniką suchych pasteli przedstawiający krwawodzioba wśród traw.

Krwawodziób to symbol rezerwatu Karsiborska Kępa. Utrzymanie odpowiednich warunków w tym rezerwacie jest dla niego nadzieją na znalezienia miejsc do gniazdowania.

 

Ptaki potrzebują naszej pomocy! 1 409 gatunków ptaków na świecie uważa się za zagrożone wyginięciem.

W Polsce drastycznie spada liczebność łąkowych ptaków siewkowych. Jednym z nich jest krwawodziób, wielbiciel mokradeł. Niestety osuszanie bagien sprawia, że coraz trudniej jest mu znaleźć miejsca, w których może wychować pisklęta i odpoczywać w czasie wędrówki.

Aby chronić krwawodzioba, czajkę i kulika wielkiego, a także wiele innych ptaków, dbamy o dogodne, otwarte siedliska na solniskowych łąkach w niesamowitym rezerwacie OTOP Karsiborska Kępa.
Dzięki Twojemu prezentowi będziemy mogli dbać o nie jeszcze lepiej!

Rezerwat Karsiborska Kępa pokrywają podmokłe łąki i szuwary, jej charakterystyka sprzyja występowaniu gatunków ptaków wodno-błotnych. Fot. Krzysztof Kałużny

Bez rezerwatów nie uda się nam zachować największych skarbów przyrody, nie tylko dla przyszłych pokoleń, lecz także dla nas. Troszcząc się o ptaki na Karsiborskiej Kępie dbamy również środowisko, w którym żyją – stosujemy ochronę czynną, kosimy łąki, zapobiegając ich zarastaniu. Nasz rezerwat to nie tylko rzadkie ptaki, ale również unikalne w skali kraju zbiorowiska roślin słonolubnych – solniska. W rezerwacie znajdują się stanowiska zagrożonych wyginięciem, wpisanych do czerwonej listy gatunków roślin* takich jak mlecznik nadmorski, sit Gerarda czy świbka morska. Chroniąc ptaki, chronimy całą tutejszą przyrodę.
Pomóż nam ją chronić jeszcze lepiej!

Ptaki i przyroda są dla Ciebie ważne? Szukasz pomysłu na unikalny prezent? 

1. Wejdź na STRONĘ
2. Wpłać darowiznę, wybierając symboliczną wielkość rezerwatu, jaką chcesz podarować z dowolnie wybranej przez siebie okazji.
3. Wskaż osobę, która stanie się symbolicznym właścicielem/właścicielką fragmentu niezwykle cennych przyrodniczo solnisk na Karsiborskiej Kępie. Otrzymasz dla niej dyplom Mecenasa_ki rezerwatu oraz piękny rysunek artystki Krystyny Kahsin w jakości do druku. Aby nie przyczyniać się do powiększania śladu węglowego, przesyłkę tę wyślemy drogą mailową.
4. Osoba obdarowana oraz Ty otrzymacie ekskluzywne zaproszenie na webinar poświęcony rezerwatowi Karsiborska Kępa, który odbędzie się we wrześniu 2024.

Oryginalny, ponadczasowy prezent – obdarowana osoba stanie się Mecenasem_ką solnisk nadmorskich na Karsiborskiej Kępie – ostoi ptaków i unikalnych roślin!

Twój świąteczny prezent pomoże nam w:

Ochronie ptaków i przyrody: Będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz ochrony rzadkich gatunków ptaków w ich naturalnym środowisku.

Zrównoważonym rozwoju: Nasze działania nie tylko chronią przyrodę, ale także pozwalają na rozwijanie zrównoważonej ekoturystyki.

Edukacji: Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli edukować na temat konieczności ochrony przyrody i ptaków.

Twój prezent ma moc zmiany!

Regulamin darowizn poprzez zakup symbolicznego kawałka przyrody.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl