Projekt „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”, realizowany przez OTOP w latach 2010-2012, skierowany był do osób, które zamieszkują obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Miał na celu podniesienie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody. W ramach projektu animatorzy przyrodniczy wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu: komunikacji, ochrony przyrody i fundraisingu, a następnie wyposażeni w niezbędne podstawy teoretyczne i materiały zorganizowali kampanie edukacujno-informacyjne o obszarach Natura 2000 w swoim regionie.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Informacje na temat projektu:

Korzyści z realizacji projektu:

  • wzrost zaangażowania mieszkańców z ochronę obszarów NATURA 2000,
  • powstanie nieformalnych grup (animator przyrodniczy+młodzież), które także po zakończeniu projektu będą aktywnie edukować swoich sąsiadów na temat potrzeby istnienia takich miejsc jak obszary NATURA2000,
  • wzbudzenie pozytywnych emocjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego, dzięki stworzeniu mieszkańcom okazji do bliższego poznania zasobów przyrodniczych swojego regionu. 

W ramach projektu organizowany jest konkurs dla grup, podczas którego oceniane będzie zaangażowanie uczestników w prowadzone działania. Nagrodzone zostaną 23 grupy.

Regulamin konkursu

Wyniki konkursu