wakat

Dyrektor Sekretariatu


dr Dorota Ochocińska

p.o. Dyrektora Sekretariatu OTOP


Koordynatorka projektu pt. „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 206
dorota.ochocinska@otop.org.pl

dr Jarosław Krogulec

Kierownik ds. ochrony przyrody


Doradca naukowy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce ”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 601
kom. 500 159 399
jaroslaw.krogulec@otop.org.pl

Urszula Zielińska

Asystentka Dyrektora Sekretariatu


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 100
urszula.zielinska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Markach


Telefon: +48 22 761 82 05, +48 22 188 50 81
Fax: +48 22 761 90 51
Email: biuro@otop.org.pl
telefon interwencyjny: 500 239 648
e-mail interwencyjny: ekointerwencje@otop.org.pl

Karolina Kalinowska

Zespół Komunikacji i Edukacji


Koordynatorka projektu „Wolontariat wysokich lotów”
Międzynarodowa koordynatorka kampanii Spring Alive


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 955
karolina.kalinowska@otop.org.pl

Monika Klimowicz

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalistka ds. komunikacji i edukacji
Animatorka wolontariatu
22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 903,
kom. 500 239 648
monika.klimowicz@otop.org.pl

Tomasz Chodkiewicz

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator Monitoringu Ptaków Polski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 201
tomasz.chodkiewicz@otop.org.pl

Łukasz Wardecki

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista Monitoringu Ptaków

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 202,
lukasz.wardecki@otop.org.pl

dr Adam Dmoch

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista Monitoringu Ptaków

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 203,
adam.dmoch@otop.org.pl

Anna Ledzion

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Księgowa

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 156
anna.ledzion@otop.org.pl

Beata Dobrowolska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 157
beata.dobrowolska@otop.org.pl

Anna Łukawska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów i administracji

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 158
anna.lukawska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Rumi


Bogumiła Błaszkowska

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Specjalista do spraw zarządzania terenami chronionymi

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 503,
kom. 500 239 688
bogumila.blaszkowska@otop.org.pl

Hanna Rachwald

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalista ds. edukacji

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 501
hanna.rachwald@otop.org.pl

Mariusz Miotke

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatu Beka

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 502
kom. 797 128 903
mariusz.miotke@otop.org.pl

Biuro OTOP w Trzciannem


Łukasz Mucha

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Koordynator rezerwatów biebrzańskich

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801,
kom. 500 240 178
lukasz.mucha@otop.org.pl

Michał Rafałko

Pelleciarnia


Pracownik produkcji, operator maszyn, pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Karol Kozłowski

Pelleciarnia


Pracownik produkcji, operator maszyn, pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Biuro OTOP w Świnoujściu


Maciej Przybysz

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Koordynator rezerwatów zachodniopomorskich

22 761 82 05,
22 188 50 81
kom. 503 036 977
maciej.przybysz@otop.org.pl

Biuro OTOP w Świdniku


Justyna Choroś

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalistka ds.pozyskiwania środków zewnętrznych
Specjalistka ds. współpracy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” w Polsce”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
justyna.choros@otop.org.pl

Krzysztof Stasiak

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista naukowy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce ”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
krzysztof.stasiak@otop.org.pl

Bernadetta Ebertowska

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynatorka projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
bernadetta.ebertowska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Krakowie


dr Tomasz Wilk

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator projektu

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 705
tomasz.wilk@otop.org.pl

Aleksandra Pępkowska-Król

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista ds. ochrony czynnej

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 701
aleksandra.krol@otop.org.pl

Rafał Bobrek

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista ds. analizy danych

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 703
rafal.bobrek@otop.org.pl

Anna Frankiewicz

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. administracji i rozliczeń

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 702
anna.frankiewicz@otop.org.pl

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl