Robert Barański

Dyrektor OTOP


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 111
robert.baranski@otop.org.pl

dr Jarosław Krogulec

Główny specjalista ds. ochrony przyrody


Doradca naukowy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce ”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 601
kom. 500 159 399
jaroslaw.krogulec@otop.org.pl

Urszula Zielińska

Specjalistka ds. kadr, administratorka biura


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 100
urszula.zielinska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Markach


Telefon: +48 22 761 82 05, +48 22 188 50 81
Fax: +48 22 761 90 51
Email: biuro@otop.org.pl

e-mail interwencyjny: ekointerwencje@otop.org.pl

dr Dorota Ochocińska


Koordynatorka projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 206
dorota.ochocinska@otop.org.pl

Karolina Kalinowska

Zespół Komunikacji i Edukacji


Koordynatorka projektu „Wolontariat wysokich lotów”
Międzynarodowa koordynatorka kampanii Spring Alive


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 955
karolina.kalinowska@otop.org.pl

Monika Klimowicz

Zespół Komunikacji i Edukacji


Rzeczniczka prasowa OTOP
Animatorka wolontariatu
22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 903,
kom. 500 239 648
monika.klimowicz@otop.org.pl

Łukasz Wardecki

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator Monitoringu Ptaków

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 202,
lukasz.wardecki@otop.org.pl

dr Adam Dmoch

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista Monitoringu Ptaków

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 203,
adam.dmoch@otop.org.pl

dr Rachela Tonta

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynatorka projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”

22 761 82 05,
22 188 50 81,
rachela.tonta@otop.org.pl

Anna Ledzion

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Główna Księgowa

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 156
anna.ledzion@otop.org.pl

Beata Dobrowolska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalistka do spraw płac i rozliczania projektów

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 157
beata.dobrowolska@otop.org.pl

Anna Łukawska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalistka do spraw rozliczania projektów

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 158
anna.lukawska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Rumi


Bogumiła Błaszkowska

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Specjalistka do spraw zarządzania terenami chronionymi

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 503,
kom. 500 239 688
bogumila.blaszkowska@otop.org.pl

Hanna Rachwald

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalistka do spraw edukacji

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 501
hanna.rachwald@otop.org.pl

dr Mariusz Miotke

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatu Beka

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 502
kom. 797 128 903
mariusz.miotke@otop.org.pl

Biuro OTOP w Trzciannem


Łukasz Mucha

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatów biebrzańskich

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801,
kom. 500 240 178
lukasz.mucha@otop.org.pl

Michał Rafałko

Pelleciarnia


Pracownik produkcji, operator maszyn, pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Karol Kozłowski

Pelleciarnia


Pracownik produkcji, operator maszyn, pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Biuro OTOP w Świnoujściu


Maciej Przybysz

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich

22 761 82 05,
22 188 50 81
kom. 503 036 977
maciej.przybysz@otop.org.pl

Biuro OTOP w Świdniku


Justyna Choroś

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalistka do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
Ekspertka do spraw ochrony przyrody w projekcie „Stop dla drogi wodnej E40”,

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
justyna.choros@otop.org.pl

Krzysztof Stasiak

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista naukowy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce ”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
krzysztof.stasiak@otop.org.pl

Bernadetta Ebertowska

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynatorka projektu

Biuro OTOP w Krakowie


dr Tomasz Wilk

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator projektu

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 705
tomasz.wilk@otop.org.pl

Aleksandra Pępkowska-Król

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalistka do spraw ochrony czynnej

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 701
aleksandra.krol@otop.org.pl

Rafał Bobrek

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista do spraw analizy danych

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 703
rafal.bobrek@otop.org.pl

Anna Frankiewicz

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalistka do spraw administracji i rozliczeń

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 702
anna.frankiewicz@otop.org.pl

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl