Danuta Kaczyńska

Dyrektor Sekretariatu


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 111
danuta.kaczynska@otop.org.pl

dr Jarosław Krogulec

Kierownik ds. ochrony przyrody


Doradca naukowy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce ”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 601
jaroslaw.krogulec@otop.org.pl

dr Dorota Ochocińska

Zastępca Kierownika ds. ochrony przyrody


Koordynator ds. administracyjnych Monitoringu Ptaków Polski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 206
dorota.ochocinska@otop.org.pl

Urszula Zielińska

Asystentka Dyrektora Sekretariatu


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 100
urszula.zielinska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Markach


Telefon: +48 22 761 82 05, +48 22 188 50 81
Fax: +48 22 761 90 51
Email: biuro@otop.org.pl
telefon interwencyjny: 500 239 648
e-mail interwencyjny: ekointerwencje@otop.org.pl

Tomasz Chodkiewicz

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator Monitoringu Ptaków Polski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 201
tomasz.chodkiewicz@otop.org.pl

Jadwiga Moczarska

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista Monitoringu Ptaków Polski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 202
jadwiga.moczarska@otop.org.pl

Karolina Kalinowska

Zespół Komunikacji i Edukacji


Międzynarodowy koordynator kampanii Spring Alive

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 955
karolina.kalinowska@otop.org.pl

Monika Klimowicz

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalista ds. komunikacji i edukacji

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 903,
kom. 500 239 648
monika.klimowicz@otop.org.pl

Anna Ledzion

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Księgowa

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 156
anna.ledzion@otop.org.pl

Beata Dobrowolska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 157
beata.dobrowolska@otop.org.pl

Anna Łukawska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów i administracji

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 158
anna.lukawska@otop.org.pl
(urlop macierzyński)

Biuro OTOP w Rumi


Bogumiła Błaszkowska

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Specjalista do spraw zarządzania terenami chronionymi

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 503,
kom. 500 239 688
bogumila.blaszkowska@otop.org.pl

Hanna Rachwald

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalista ds. edukacji

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 501
hanna.rachwald@otop.org.pl

Mariusz Miotke

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatu Beka

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 501
kom. 797 128 903
mariusz.miotke@otop.org.pl

Biuro OTOP w Trzciannem


Łukasz Mucha

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Koordynator rezerwatów biebrzańskich

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801,
kom. 500 240 178
lukasz.mucha@otop.org.pl

Michał Rafałko

Pelleciarnia


Pracownik produkcji, operator maszyn, pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Karol Kozłowski

Pelleciarnia


Pracownik produkcji, operator maszyn, pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Biuro OTOP w Świnoujściu


Maciej Przybysz

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Koordynator rezerwatów zachodniopomorskich

22 761 82 05,
22 188 50 81
kom. 503 036 977
maciej.przybysz@otop.org.pl

Maja Piasecka

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Koordynator rezerwatów zachodniopomorskich
(urlop wychowawczy)


22 761 82 05
maja.piasecka@otop.org.pl

Biuro OTOP w Świdniku


Justyna Choroś

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalistka ds.pozyskiwania środków zewnętrznych
Specjalistka ds. współpracy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” w Polsce”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
justyna.choros@otop.org.pl

Krzysztof Stasiak

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista naukowy w projekcie „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce ”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
krzysztof.stasiak@otop.org.pl

Sławomir Maj

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
slawomir.maj@otop.org.pl

Bernadetta Ebertowska

Zespół Projektów Zewnętrznych


Główny wykonawca projektu KIK/25 (urlop macierzyński)

22 761 82 05
bernadetta.wolczuk@otop.org.pl

Biuro OTOP w Krakowie


dr Tomasz Wilk

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator projektu

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 705
tomasz.wilk@otop.org.pl

Aleksandra Pępkowska-Król

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista ds. ochrony czynnej

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 701
aleksandra.krol@otop.org.pl

Rafał Bobrek

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista ds. analizy danych

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 703
rafal.bobrek@otop.org.pl

Anna Frankiewicz

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. administracji i rozliczeń

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 702
anna.frankiewicz@otop.org.pl

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl