Danuta Kaczyńska

Dyrektor Sekretariatu


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 111
danuta.kaczynska@otop.org.pl

dr Jarosław Krogulec

Kierownik ds. ochrony przyrody


Kierownik lokalizacji lubelskich,

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 601
jaroslaw.krogulec@otop.org.pl

dr Dorota Ochocińska

Zastępca Kierownika ds. ochrony przyrody


Koordynator projektu Ochrony Kraski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 206
dorota.ochocinska@otop.org.pl

Urszula Zielińska

Asystentka Dyrektora Sekretariatu


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 100
urszula.zielinsk@otop.org.pl

Biuro OTOP w Markach


Telefon: +48 22 761 82 05, +48 22 188 50 81
Fax: +48 22 761 90 51
Email: biuro@otop.org.pl

Tomasz Chodkiewicz

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator Monitoringu Ptaków Polski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 201
tomasz.chodkiewicz@otop.org.pl

Jadwiga Moczarska

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista Monitoringu Ptaków Polski

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 202
jadwiga.moczarska@otop.org.pl

Joanna Gaszewska

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista Monitoringu Ptaków Polski (urlop wychowawczy)

22 761 82 05,
joanna.gaszewska@otop.org.pl

Karolina Kalinowska

Zespół Komunikacji i Edukacji


Koordynator międzynarodowej kampanii Spring Alive, Międzynarodowy koordynator projektu Erasmus

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 955
karolina.kalinowska@otop.org.pl

Monika Klimowicz

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalista ds. komunikacji i edukacji,
Koordynator Zimowego Ptakoliczenia
oraz Europejskich Dni Ptaków


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 903,
kom. 500 239 648
monika.klimowicz@otop.org.pl

Anna Ledzion

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Księgowa

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 156
anna.ledzion@otop.org.pl

Beata Dobrowolska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 157
beata.dobrowolska@otop.org.pl

Anna Łukawska

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów i administracji

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 158
anna.lukawska@otop.org.pl

Biuro OTOP w Rumi


Bogumiła Błaszkowska

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Specjalista do spraw zarządzania obszarami chronionymi

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 503,
kom. 500 239 688
bogumila.blaszkowska@otop.org.pl

Hanna Rachwald

Zespół Komunikacji i Edukacji


Specjalista ds. edukacji

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 501
hanna.rachwald@otop.org.pl

Florian Kowalczuk

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatu Beka

58 341 26 93,
22 188 50 81 wew. 502,
kom. 797 128 903
florian.kowalczuk@otop.org.pl

Biuro OTOP w Trzciannem


Łukasz Mucha

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Koordynator rezerwatów biebrzańskich

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801,
kom. 500 240 178
lukasz.mucha@otop.org.pl

Michał Rafałko

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Karol Kozłowski

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Pracownik terenowy

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 801

Biuro OTOP w Świnoujściu


Tomasz Olechwir

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich

kom. 503 036 977
tomasz.olechwir@otop.org.pl

Maja Piasecka

Zespół Ochrony Rezerwatów i Ostoi Ptaków


Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
(urlop wychowawczy)


22 761 82 05
maja.piasecka@otop.org.pl

Biuro OTOP w Świdniku


Justyna Choroś

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynatorka projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”

22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
justyna.choros@otop.org.pl

Krzysztof Stasiak

Zespół Projektów Zewnętrznych


22 761 82 05,
22 188 50 81 wew. 602
krzysztof.stasiak@otop.org.pl

Bernadetta Ebertowska

Zespół Projektów Zewnętrznych


(urlop macierzyński)

22 761 82 05
bernadetta.wolczuk@otop.org.pl

Biuro OTOP w Krakowie


dr Tomasz Wilk

Zespół Projektów Zewnętrznych


Koordynator projektu

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 705
tomasz.wilk@otop.org.pl

Aleksandra Pępkowska-Król

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista ds. zarządzania projektem

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 701
aleksandra.krol@otop.org.pl

Rafał Bobrek

Zespół Projektów Zewnętrznych


Specjalista ds. analizy danych

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 703
rafal.bobrek@otop.org.pl

Anna Frankiewicz

Zespół Finansów, Administracji i Kadr


Specjalista ds. finansów

22 188 50 81,
12 442 95 36 wew. 702
anna.frankiewicz@otop.org.pl

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl