1% na ochronę Doliny Rospudy
19 lipca 2007
Zielona wstążeczka – na znak protestu przeciwko niszczeniu Doliny Rospudy
31 lipca 2007
Pokaż wszystkie
Wodniczki wracają na Zajęcze Łęgi

Odnotowano dwa śpiewające samce a sukces ten jest niewątpliwie wynikiem działań podjętych przez OTOP we współpracy z właścicielem terenu, w ramach projektu LIFE – wodniczka.
Zanik populacji wodniczek tłumaczy się tym, że zajmowane przez ten gatunek podmokłe turzycowiska zarastają trzciną na skutek zaprzestania tradycyjnego koszenia i wypasu. Teraz dzięki projektowi rozpoczęto sukcesywne odtwarzanie siedlisk. Lokalizację projektu wybrano nieprzypadkowo – jeszcze w latach 90 – tych tylko na Zajęczych Łęgach  odnotowywano ponad 100 śpiewających samców wodniczek. Do zeszłego roku całym  Pomorzu pozostało ich jedynie ok. 80 na zaledwie sześciu stanowiskach.
wodniczka

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl