O ptasich migracjach w Gdańsku
25 września 2011
Stanowisko dot. odstrzału kruków, srok i wron siwych
30 września 2011
Pokaż wszystkie
OTOP po wyborach

Podczas uroczystych obrad Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), które odbyło się 24 września 2011 w Serocku, zgromadzeni na nim członkowie OTOP wybrali nowego prezesa zarządu, którym został dr Dariusz Bukaciński.

Dr Bukaciński jest pracownikiem naukowym Centrum Badań Ekologicznych PAN specjalizującym się w ekologii mew i rybitw gniazdujących w Dolinie Środkowej Wisły. Za swoje badania był wielokrotnie nagradzany, m.in. przez Radę Naukową Instytutu Ekologii PAN i Fundację im. Aleksandra von Humboldta. Na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Gerarda Sawickiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje.

Dr Dariusz Bukaciński/ fot. I.Mirowski

Na wiceprezesa zarządu OTOP wybrano Jarosława Krajewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Łodzi, natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszły: Patrycja Stawiarz, Romualda Maciejkowicz oraz Danuta Pawlak.  Wszystkie osoby wybrano na trzyletnią kadencję.

W trakcie Walnego Zebrania Członków OTOP zaprezentowano również najważniejsze dokonania tej organizacji w mijającym czasie, kładąc szczególny nacisk na projekt ochrony wodniczki – jedynego europejskiego przedstawiciela ptaków wróblowych zagrożonego wyginięciem w skali globalnej. Właśnie ten projekt członkowie OTOP wyróżnili w zorganizowanym podczas obrad plebiscycie na najciekawszy projekt realizowany przez Towarzystwo. Nagrodzono również najbardziej aktywnych uczestników programu edukacyjnego „Przyroda wokół nas – Ptaki”, prowadzonego przez OTOP od roku 2004.

Kolejne Walne Zebranie Członków OTOP odbędzie się w roku 2014.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl