OTOP po wyborach
26 września 2011
Europejskie Dni Ptaków 2011 za nami
3 października 2011
Pokaż wszystkie
Stanowisko dot. odstrzału kruków, srok i wron siwych

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie zezwalającej na odstrzał 250 kruków, 600 srok i 190 wron siwych.

Wniosek skierowany do RDOŚ w Olsztynie – w naszej opinii – nie zawiera wystarczających podstaw i danych naukowych pozwalających na podjęcie takiej decyzji. Brak w nim rzetelnych danych dotyczących liczebności populacji kruków, srok i wron w powiecie szczycieńskim.

Poważne zastrzeżenia budzi także zasadność wniosku Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Łowieckiego. Towarzystwo to opiera swój wniosek o odstrzał na twierdzeniu, jakoby ptaki te były zagrożeniem dla populacji zająca i kuropatwy. Teza ta znajduje bardzo ograniczone potwierdzenie w wynikach badań naukowych. W szczególności – brak jest podstaw do wnioskowania, że drapieżnictwo kruka, wrony lub sroki może, w warunkach naturalnych, znacząco oddziaływać na liczebność populacji zająca i kuropatwy. W konsekwencji, nie istnieją dowody na to, że odstrzał ponad 1000 wspomnianych ptaków w jakikolwiek sposób przyczyni się do wzrostu liczebności zająca i kuropatwy na obszarze powiatu szczycieńskiego.

OTOP uważa, że RDOŚ w Olsztynie podjął złą decyzję, bazującą na niedostatecznym rozpoznaniu zagadnienia.

 

Ireneusz Mirowski

Dyrektor Ochrony Przyrody

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl