Puszcza Białowieska – nowe perspektywy
21 maja 2012
Lasy Brazylii czekają na Twoją pomoc!
24 maja 2012
Pokaż wszystkie
Monitoring ptaków – konferencja o wynikach

18 maja 2012 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zorganizowały wspólną konferencję poświęconą Monitoringowi Ptaków. Program ten jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska,  parków narodowych, placówek naukowych i organizacji pozarządowych, a także goście z Kancelarii Sejmu.

Konferencja poświęcona była prezentacji wyników programu Monitoringu Ptaków w Państwowym Monitoringu Środowiska. Przedstawiono rezultaty pięciu pierwszych lat (2007-2011) monitorowania zmian liczebności ptaków krajowych. Przedstawiono także wyniki wykorzystujące dłuższe serie pomiarowe, datujące się od roku 2000, zbierane w ramach prac OTOP i Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN.

 

Andrzej Jagusiewicz, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska

 

Monitoring ptaków doskonale wpisuje się w potrzebę oceny jakości usług ekosystemowych, bardzo ważną z punktu widzenia priorytetów ochrony bioróżnorodności w Unii Europejskiej – powiedział na otwarcie konferencji Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Współpraca pomiędzy OTOP i GIOŚ przy monitoringu ptaków pokazuje, jak dobre efekty może dać współpraca państwowej administracji ochrony środowiska z organizacjami pozarządowymi i setkami wysoko wykwalifikowanych obserwatorów ptaków – podkreśliła Izabela Flor, Dyrektor Sekretariatu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 

Izabela Flor, Dyrektor Sekretariatu OTOP

 

W czasie konferencji przedstawiono referaty dotyczące monitoringu gatunków lęgowych. Osobne prezentacje poświęcono m.in. ptakom szponiastym (Zdzisław Cenian, Komitet Ochrony Orłów), sowom leśnym (Sławomir Rubacha, Stowarzyszenie Ochrony Sów), ptakom obszarów podmokłych (Grzegorz Neubauer, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytut Zoologii PAN) oraz monitoringowi ptaków wodnych zimujących na Bałtyku i na zbiornikach śródlądowych (Szymon Bzoma, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING; Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański). Zaprezentowano również wyniki prowadzonego przez OTOP monitoringu wodniczki (Lars Lachmann, OTOP).

Część prezentacji poświęcono sposobom naukowego wykorzystania danych pochodzących z monitoringu. Lechosław Kuczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapoznał słuchaczy z możliwością wykorzystania monitoringu pospolitych ptaków lęgowych (MPPL) do identyfikacji obszarów o wyjątkowo wysokiej różnorodności biologicznej zagrożonych działaniami człowieka (ang. biodiversity hotspots) oraz identyfikacji obszarów szczególnie licznego występowania ptaków zagrożonych silnymi spadkami liczebności.  O wpływie zmian klimatu na zmiany liczebności naszych ptaków mówił Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN). Dane z naszych monitoringów wykazują, że zmiany liczebności ptaków są kształtowane nie tylko dostępnością dogodnych siedlisk, ale i – w sporym stopniu – warunkami pogodowymi. Monitorując ptaki śledzimy więc także zmiany klimatu i wpływ tych zmian na różnorodność biologiczną –  zaznaczył.

Zdjęcie  rokitncziki: Archiwum OTOP

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl