Lasy Brazylii czekają na Twoją pomoc!
24 maja 2012
Skończyć z przełowieniem!
25 maja 2012
Pokaż wszystkie
Warsztaty programu rolnośrodowiskowego w Osiecku

W dniach 22 – 23 maja b.r. w Osiecku k/ Warszawy odbyły się warsztaty dotyczące programu rolnośrodowiskowego przygotowane przez OTOP, w ramach projektu LIFE+ „Wodniczka i Biomasa”. W Osiecku spotkali się przedstawiciele instytucji rządowych (m.in. Ministerstwa Rolnictwa, GDOŚ, RDOŚ), zarządzających obszarami chronionymi (Biebrzańskiego,  Poleskiego, Kampinoskiego Parku Narodowego), naukowych i badawczych  (Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego), a także przedstawiciele ośmiu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, a w szczególności wspieraniem rolnictwa przyjaznego przyrodzie.

Fot. 1 Marek Jobda prezentuje publikację OTOP       

Pogram spotkania obejmował prezentacje dotyczące doświadczeń w realizacji programu rolnośrodowiskowego, propozycje na przyszłość oraz wspólną dyskusję nad kształtem nowego programu na lata 2014 – 2020.  Punktem wyjścia do dyskusji była „Propozycja kształtu programu rolnośrodowiskowego/płatności Natura 2000 po roku 2013”, opracowana przez OTOP i udostępniona na stronie internetowej

https://www.otop.org.pl/obserwacje/rolnictwo-przyjazne-przyrodzie/program-rolnosrodowiskowy-i-natura-2/,  a także materiały przygotowane przez Klub Przyrodników.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty w grupach roboczych, których celem było przeanalizowanie i wyważenie interesów wszystkich stron zaangażowanych w tworzenie i realizację nowego PRŚ i zaproponowanie wspólnych rozwiązań dla nowego programu. Najważniejsze zagadnienia zostaną ujęte w podsumowaniu, które OTOP przekaże przedstawicielom Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Fot. 2 Wycieczka na Bagno Całowanie

Na koniec spotkania, dla uczestników zaplanowano wycieczkę terenową na Bagno Całowanie, gdzie w przeszłości realizowany był projekt LIFE „Motylowe Łąki”.

Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tematu PRŚ, prosimy kierować  do Marka Jobdy na adres Marek.Jobda@otop.org.pl

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl