Warsztaty programu rolnośrodowiskowego w Osiecku
24 maja 2012
Lasy Brazylii uratowane!
29 maja 2012
Pokaż wszystkie
Skończyć z przełowieniem!

Międzynarodowa federacja Ocean2012 opublikowała film ukazujący katastrofalne skutki, jakie dla ekosystemów morskich może mieć przełowienie.

Film w obrazowy sposób pokazuje, dlaczego gospodarka rybacka w obecnej postaci stanowi duże zagrożenie dla światowych zasobów mórz i oceanów. Chodzi nie tylko o zbyt wysokie limity połowów, nie pozwalające na odbudowanie najsilniej przetrzebionych populacji (np. tuńczyka błękitnopłetwego). Problem polega również na zabijaniu i wyrzucaniu wielu gatunków nie mających znaczenia gospodarczego czy na wykorzystywaniu ogromnych ilości mniej wartościowych gospodarczo gatunków dla potrzeb hodowli gatunków cenniejszych, np. łososi. Na całym świecie w sieciach rybackich giną również duże ilości ptaków morskich, przede wszystkim z grupy rurkonosych (m.in. albatrosy).

Film zachęca do wywierania wpływu na polityków, by podejmowali kroki niezbędne dla uratowania różnorodności biologicznej mórz i oceanów.

Członkiem federacji Ocean2012 jest BirdLife International, którego krajowym partnerem w Polsce jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Fot. William Murphy / BirdLife International

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl