Zagłosuj na ulubionego siewkowca!
8 sierpnia 2012
Jak pomagać rannym bocianom
15 sierpnia 2012
Pokaż wszystkie
Polowanie na pisklęta?

Od 15 sierpnia można strzelać do kaczek: czernic, głowienek, krzyżówek i cyraneczek, a także do spokrewnionych z żurawiami łysek. Krajowe organizacje pozarządowe, m.in. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), PTOP „Salamandra”, Klub Przyrodników i Ptaki Polskie, od dawna alarmują, że w połowie miesiąca wiele z tych ptaków wciąż opiekuje się pisklętami, które dopiero za kilka tygodni uzyskają zdolność lotu. Według zgodnej opinii organizacji pozarządowych, rozpoczynanie polowań 15 sierpnia stanowi naruszenie art. 7 ust. 4 unijnej Dyrektywy Ptasiej, która wyraźnie stwierdza: „„Państwa Członkowskie sprawdzają w szczególności, czy na gatunki, do których stosuje się prawo łowieckie, nie są organizowane polowania w okresie wychowu młodych ani w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji”.

Pisklęta czernicy w rez. Stawy Raszyńskie 13 sierpnia br. – te na szczęście będą bezpieczne, bo w rezerwacie nie wolno polować (fot. Krzysztof Koper)

W połowie sierpnia część kaczek i łysek wodzi jeszcze pisklęta, które uzyskują lotność dopiero 50-60 dni po wykluciu. Po naszym apelu na Facebooku, w którym zwróciliśmy się z prośbą o przesyłanie zdjęć kaczek i łysek wodzących pisklęta w połowie sierpnia, dostaliśmy już pierwsze fotografie potwierdzające to, o czym zgodnie mówią ornitolodzy.

Krzyżówka z pisklętami, sfotografowana w Granowie 10 sierpnia 2011. Zdjęcie Mateusza Wójcika. To zdjęcie, a także zdjęcie Doroty Szelerskiej i Krzysztofa Kopera, zostało przysłane na adres pomocptakom@otop.org.pl (mail pomocptakom@otop.org.pl jest już nieaktualny. Mail aktualny: ekointerwencje@otop.org.pl) po zamieszczeniu przez nas apelu na Facebooku

Łyska i łowne gatunki kaczek są w Polsce liczne, jednak w trakcie polowań (zwłaszcza zbiorowych), z myśliwskiej broni mogą ginąć (i giną) również przedstawiciele gatunków chronionych. Zagrożone są m.in. podgorzałki – bardzo podobne do czernic, ale, w przeciwieństwie do pospolitych kuzynek, zagrożone w skali globalnej. Poza tym huk wystrzałów płoszy wszystkie przebywające na danym akwenie ptaki, również te objęte ochroną. Obowiązkiem myśliwych polujących na ptactwo wodne jest posiadanie psa wytrenowanego do przynoszenia zastrzelonych osobników – pies wbiegający np. do kolonii chronionych rybitw jest w stanie zniszczyć dużą część późnych lęgów.

Po lewej podgorzałka, po prawej głowienka – gatunki bardzo podobne. Głowienka jest łowna, podgorzałka zagrożona wyginięciem i ściśle chroniona (fot. Wikipedia)

Podczas polowań giną również ściśle chronione rybołowy. Jak informuje Komitet Ochrony Orłów, w latach 2001-2003 wykryto aż 6 przypadków postrzelenia tych rzadkich ptaków przez myśliwych. Ilu takich wypadków nie udało się wyłapać – nie wiadomo. Niestety, organa ścigania przeważnie bardzo pobłażliwie traktują sprawców takich przestępstw.

Co możesz zrobić:

  • jeśli masz zdjęcia kaczek, łysek, perkozów lub łabędzi wodzących pisklęta wykonane w połowie sierpnia (rok dowolny), prześlij je do nas z informacją o dacie i miejscu ich zrobienia (oraz swoimi danymi kontaktowymi) – takie zdjęcia mogą pomóc przekonać instytucje decydujące o terminach polowań do przesunięcia obowiązującego obecnie o co najmniej miesiąc (do 15 września). Na zdjęcia czekamy pod adresem: ekointerwencje@otop.org.pl
  • swoje obserwacje ptaków wodnych z pisklętami możesz rejestrować w administrowanej przez OTOP bazie danych na www.ornitho.pl . Zgromadzone w ten sposób informacje również mogą okazać się bardzo cenne

Zdjęcie samicy czernicy z pisklętami: Dorota Szelerska (zdjecie wykonane 11 sierpnia 2010 w Dolinie Baryczy, 4 dni przed początkiem sezonu polowań)


Aktualizacja: 01 sierpnia 2022

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl