OTOP zaprasza na Biebrzańskie Sianokosy
6 sierpnia 2012
Polowanie na pisklęta?
14 sierpnia 2012
Pokaż wszystkie
Zagłosuj na ulubionego siewkowca!

Do 13 sierpnia włącznie zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie można oddać głos na jedną z zaproponowanych przez nas pozycji lub wysunąć własnego kandydata do tytułu najbardziej lubianego siewkowca. Wśród wszystkich, którzy oddadzą swój głos do 13.08, zostaną rozlosowane 3 egzemplarze przewodnika “Co kryje Natura”, wydanego przez OTOP i poświęconego ciekawym pod względem przyrodniczym miejscom w Polsce.

Czym są siewkowce?

Systematyczna sytuacja siewkowców jest dość skomplikowana – przeważnie są one uważane za podrząd w rzędzie siewkowych (Charadriformes), do którego zaliczane są razem z m.in. mewami i rybitwami. Znajdziemy w tej grupie głównie gatunki związane z siedliskami wodno-błotnymi. Do siewkowców zaliczają się np. czajka, rycyk, batalion, kszyk, słonka, biegus zmienny, samotnik, ostrygojad czy fantazyjnie wyglądające szczudłak i szablodziób. Część z nich przystępuje w Polsce do lęgów (niektóre bardzo nielicznie , jak np. łęczak, brodziec pławny czy szablodziób), inne, jak zdecydowana większość biegusów, pojawiają się tylko w okresie wiosennej i jesiennej migracji. Wędrówka wielu gatunków trwa właśnie teraz – ptaki gromadzą zapasy przed wyruszeniem w dalszą drogę, żerując na dnie spuszczonych stawów rybnych, na błotnistych brzegach zbiorników zaporowych czy na piaszczystych wyspach w korytach rzek.

Co zagraża siewkowcom?

Wiele pojawiających się w Polsce gatunków gnieździ się w arktycznej tundrze, która jest silnie zagrożona szybkimi zmianami klimatycznymi. Jeśli będą one postępować, tundra zacznie ustępować bardziej ciepłolubnym formacjom roślinnym, co może drastycznie pogorszyć warunki dla siewkowców. Innym poważnym problemem jest przekształcanie przez człowieka miejsc wykorzystywanych przez ptaki podczas wędrówek – dotyczy to m.in. brzegów morskich (obecnie problem jest szczególnie palący w przypadku populacji wędrujących wzdłuż wybrzeży wschodniej Azji).

Piaszczyste wyspy w wyznaczonej przez OTOP ostoi IBA Dolina Środkowej Wisły – ważne miejsce dla lęgowych i wędrownych siewkowców (fot. A.Marczewski)

Gnieżdżące się w Polsce siewkowce też nie mają łatwego życia. Gatunkom żyjącym na podmokłych łąkach – czajce, rycykowi, krwawodziobowi czy kszykowi – zagraża ich osuszanie, a także porzucanie łąk przez rolników, w wyniku czego na otwarte dotąd tereny wchodzą drzewa i krzewy. Prace hydrotechniczne, a także silna presja turystyczna (m.in. quady), poważnie zagrażają gatunkom wybierającym na miejsca lęgowe piaszczyste wyspy, a więc obu gatunkom sieweczek, brodźcowi piskliwemu i ostrygojadowi.

Jak OTOP pomaga siewkowcom i jak Ty możesz pomóc?

OTOP chroni siewkowce na wiele sposobów:

  • zarządzane przez nas nadmorskie rezerwaty “Beka” i “Karsiborska Kępa” to ostatnie miejsca w Polsce, gdzie w sezonie lęgowym wciąż pojawiają się biegusy zmienne. Prowadzone zgodnie z zasadami ochrony przyrody zabiegi sprawiają, że dogodne warunki w naszych rezerwatach (nadmorskich i biebrzańskich) znajdują czajki, krwawodzioby, rycyki, kszyki i kuliki wielkie, nie wspominając o gatunkach pojawiajacych się podczas przelotów
  • wyznaczamy i monitorujemy (z pomocą społecznych opiekunów) ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym, w tym te szczególnie ważne dla ochrony siewkowców,
  • prowadzimy projekt aktywnej ochrony ptaków Doliny Środkowej Wisły – ostoi szczególnie ważnej dla lęgowych sieweczek i brodźców piskliwych, a także jednego z głównych szlaków wiosennej i jesiennej migracji,
  • podejmujemy działania we wszystkich sytuacjach, w których pojawia się zagrożenie dla kluczowych siedlisk siewkowców i innych gatunków (m.in. od lat zdecydowanie sprzeciwiamy się pomysłowi kaskadyzacji Wisły, która doprowadziłaby do zaniku kluczowych dla wielu ptaków śródlądowych wysp rzecznych)

Możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony siewkowców i innych gatunków ptaków:

  • poprzez wpłacenie darowizny – każda kwota to bardzo cenne wsparcie, zwłaszcza w przypadku interwencji, które nie są finansowane w ramach realizowanych projektów,
  • poprzez dołączenie do OTOP – im nas więcej, tym skuteczniej możemy działać na rzecz rozwiązań przyjaznych ptakom,
  • poprzez pomoc w zbieraniu danych o ptakach jeśli lubisz obserwować ptaki (w tym siewkowce), serdecznie zachęcamy do rejestrowania obserwacji na stronie www.awibaza.pl Gromadzone tam dane uzupełniają naszą wiedzę o ptakach i pomagają wyznaczać miejsca szczególnie ważne dla ochrony przyrody

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl