Strata konika z Karsiborskiej Kępy
25 października 2012
Ankieta o turystyce ornitologicznej w woj. lubelskim
30 października 2012
Pokaż wszystkie
Spotkanie Grup Lokalnych OTOP

W dniach 26-28 października w miejscowości Księże Młyny koło ostoi ptaków IBA Zbiornik Jeziorsko odbyło się spotkanie Grup Lokalnych OTOP. W programie znalazły się prezentacje działań podejmowanych przez Grupy, dyskusja nad dalszymi planami, nie zabrakło również obserwacji nad jednym z najciekawszych zbiorników wodnych w centralnej Polsce. 

26 października do ośrodka w Księżych Młynach zjechali przedstawiciele części istniejących grup lokalnych OTOP. Spotkanie zaczęło się dyskusją, w której uczestniczył również Wiceprezes Zarządu OTOP, Jarosław Krajewski. Rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych.

W sobotę, 27 października, do zebranych w Księżych Młynach uczestników spotkania dołączyła Dyrektor Sekretariatu OTOP, Izabela Flor. Część warsztatowo-dyskusyjną rozpoczął Dariusz Ożarowski z Trójmiejskiej Grupy Lokalnej, który przedstawił inwentaryzacje lęgowych pliszek górskich oraz zimujących pluszczy na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w jego najbliższych okolicach. Następnie głos zabrał Janusz Maliczak z Leszczyńskiej Grupy OTOP. Zaprezentował działania Grupy na rzecz ochrony płomykówki – gatunku sowy ściśle związanego z terenami zamieszkanymi przez człowieka, cierpiącego m.in. wskutek uniemożliwiania dostępu do dogodnych miejsc gniazdowych. Tematem kolejnego wystąpienia były programy monitoringu ornitologicznego na Mazurach, realizowane przez Mazurską Grupę Lokalną. Szymon Czernek i Dawid Cząstkiewicz przedstawili prezentację omawiającą m.in. wyniki monitoringu dzięcioła trójpalczastego oraz wysoką wartość ornitologiczną Puszczy Rominckiej.

Część dyskusyjna (fot. A.Marczewski)

Po przerwie odbyła się dyskusja, podczas której przedstawiciele grup lokalnych, Zarządu i Sekretariatu OTOP wspólnie omawiali różne możliwości działań oraz silniejszego zaangażowania członków i sympatyków Towarzystwa w realizowane projekty. W części poobiedniej przyszedł czas na kolejne wystąpienia. Kacper Kowalczyk z Sieradzkiej Grupy Lokalnej opowiedział o największym w centralnej Polsce noclegowisku bociana białego, zlokalizowanym w Dolinie Neru. Kamil Zięba przedstawił zagrożenia dla ostoi IBA Wrocławskie Pola Irygacyjne, w której obecnie występuje jedna z najliczniejszych w kraju lokalnych populacji podróżniczka. Janusz Maliczak opowiedział o spadku gawrona na terenie dawnego województwa leszczyńskiego, jaki nastąpił w latach 2002-2012. Dzień zakończył bardzo ciekawy pokaz zdjęć Szymona Czernka, ukazujących przyrodę i kulturę ukraińskiego oraz białoruskiego Polesia.

Kacper Kowalczyk opowiada o noclegowisku bocianów w Dolinie Neru (fot. A.Marczewski)

Po niedzielnym śniadaniu uczestnicy spotkania opuścili Księże Młyny i udali się na obserwacje nad Jeziorskiem. Najciekawsze okazały się okolice zapory w Siedlątkowie, z której niektórym udało się wypatrzyć młodocianą orlicę, wszyscy natomiast mogli podziwiać wielotysięczne stada ptaków wodnych złożone z mew, krzyżówek, nurogęsi, kormoranów, perkozów dwuczubych, łysek i łabędzi niemych. Do ornitologicznych ciekawostek należały łabędzie krzykliwe, nury czarnoszyje, zausznik, a także mało płochliwe droździki spotkane na wale w Pęczniewie.

Młodociana orlica widziana przy tamie w Siedlątkowie (fot. D.Cząstkiewicz)

 

Spotkanie Grup Lokalnych OTOP zostało dofinansowane przez Wójta Gminy Pęczniew, Pana Marcina Janiaka. 


Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl