1% – wielka rzecz!
14 kwietnia 2016
Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej
19 kwietnia 2016
Pokaż wszystkie
Dyrektywy naturowe potrzebują lepszej implementacji

Do 16 maja czekamy na podpisy pod petycją do komisarza Karmenu Vella, z wezwaniem do podjęcia dobrych decyzji w sprawie dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

Prosimy o Wasze poparcie. Wtedy nasze wezwanie będzie jeszcze głośniej usłyszane w Brukseli. Jeśli będzie nas dostatecznie dużo – 16 maja o godz. 12 wszyscy jednocześnie powiemy:

Wzywamy ‪#‎KarmenuVella‬ i ‪#‎FransTimmermans‬ z KE do działania! Chcemy chronić naszą naturę! Czekamy na dobre decyzje!

Wejdź tu i kliknij “POPIERAM PRZEZ FACEBOOK” lub “POPIERAM PRZEZ TWITTER”:

Dlaczego planujemy akcję Powiedz TAK dla natury – czyli #NatureAlert akurat na 16 maja?

W najbliższych tygodniach Komisja Europejska opublikuje wnioski z kontroli przydatności dyrektywy ptasiej i siedliskowej chroniących przyrodę. Jest to więc czas, aby przypomnieć komisarzowi Karmenu Vella oraz przewodniczącemu Fransowi Timmermansowi, że obywatele UE uważają, że dyrektywy działają dobrze i aby w pełni wykorzystać ich potencjał konieczne jest lepsze wdrożenie tego prawa, zapewnienie finansowania oraz – a może przede wszystkim – jego egzekwowanie!

Także raport „NATURA: od alarmu do działania” przygotowany przez BirdLife Europe i partnerów pokazuje, że prawodawstwo UE chroniące przyrodę będzie w pełni skuteczne, jeśli będzie lepiej implementowane, finansowane oraz egzekwowane.

BirdLife Europe wraz z organizacjami pozarządowymi z dwudziestu ośmiu państw członkowskich (w tym Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków) przedstawił raport „Natura: od alarmu do działania”. To raport-cień do raportu Komisji Europejskiej z kontroli przydatności dyrektyw naturowych: dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, który ma być opublikowany w nadchodzących tygodniach. Raport BirdLife podkreśla, że obowiązujące przepisy UE działają dobrze, ale dla pełnego wykorzystania ich potencjału konieczna jest lepsza implementacja, zapewnienie finansowania oraz ich egzekwowanie.

Ariel Brunner, szef europejskiej polityki w BirdLife Europe mówi: „Nasz raport dowodzi, że dyrektywy naturowe są skuteczne, ale ich niepełne wdrożenie, brak finansowania i pełnej integracji prowadzonej polityki utrudnia pełną realizację celów i osiągnięcie wszystkich korzyści. Jeżeli ustawodawstwo jest realizowane właściwie – nasza przyroda kwitnie”.

Raport stwierdza, że oprócz niedostatecznego wdrożenia dyrektyw także intensywne rolnictwo jest przyczyną spadku różnorodności biologicznej, w tym utraty gatunków związanych z terenami wiejskimi. UE zobowiązała się do zatrzymania spadku różnorodności biologicznej do 2020 roku, a bez pełnego wdrożenia dyrektyw chroniących przyrodę nie będzie to możliwe.

„Intensyfikacja rolnictwa jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do utraty różnorodności biologicznej. Ponad dwie trzecie ziemi w Europie wykorzystuje się w rolnictwie. Czterdzieści procent budżetu UE przeznaczone jest na rolnictwo, ale tylko ułamek z tego przyczynia się do poprawy stanu środowiska i zachowania różnorodności biologicznej” – podkreśla Ariel Brunner.

Raport BirdLife „Natura: od alarmu do działania” przedstawia dowody i wyniki badań zebrane w czasie trwania procedury fitness check. Pełen raport (w wersji ang.)

W październiku 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła, że przeprowadzi procedurę fitness check, czyli zbada działanie dyrektyw naturowych. W 2015 roku, w odpowiedzi na obawy, że może to prowadzić do osłabienia przepisów, organizacje z całej UE przedstawiły badania, z których wynika, że przepisy te są skuteczne. Dodatkowo, ponad pól miliona obywateli UE w publicznych konsultacjach ogłoszonych przez Komisję Europejską opowiedziało się za pozostawieniem dotychczasowego prawa.

Taką samą decyzję podjęli ministrowie środowiska państw UE na posiedzeniu Rady ds. Środowiska w grudniu 2015 roku oraz Parlament Europejski w głosowaniu w lutym 2016 roku. Rada oraz PE oceniły, że pełne wdrożenie dyrektyw jest kluczowe dla osiągnięcia celów zapisanych w Strategii różnorodności biologicznej UE do 2020 r.

Komisja zaplanowała publikację wniosków z procedury fitness check w najbliższych tygodniach. Zostaną one także przekazane Radzie UE oraz Parlamentowi UE.


BirdLife International jest światową federacją towarzystw ochrony ptaków. Działa w 117 krajach i terytoriach na całym świecie. BirdLife Europe jest obecne w 45 krajach i wszystkich państwach członkowskich UE.

www.europe.birdlife.org

Zdjęcie: Bielik, Fot. Cezary Korkosz

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl