Rezerwat Beka wysprzątany
6 kwietnia 2016
Dyrektywy naturowe potrzebują lepszej implementacji
18 kwietnia 2016
Pokaż wszystkie
1% – wielka rzecz!

Już tylko do 2 maja 2016 jest czas na złożenie zeznania podatkowego i wybór organizacji pożytku publicznego, której przekażemy 1% z naszego podatku.

W tym roku prosimy o przekazanie 1% podatku na działania ochronne w Rezerwacie przyrody Beka.

OTOP prowadzi tu działania  już od 17 lat. Rezerwat położony jest w woj. pomorskim, w gminie Puck. To jeden z nielicznych w Polsce fragmentów niezabudowanego i nieumocnionego brzegu morskiego. Rzeki Reda i Zagórska Struga mają tu swoje naturalne ujścia, naturalne procesy kształtują także brzeg morski.

Relacja z wiosennych porządków w Rezerwacie Beka

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze rezerwat jest częścią obszaru Natura 2000 zarówno jako obszar specjalnej ochrony ptaków (ostoja ptasia), jak i specjalny obszar ochrony siedlisk (ostoja siedliskowa). Chronią go więc Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa – dwa najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Na mocy Dyrektywy Siedliskowej chronione jest tu 12 siedlisk przyrodniczych, np.: solniska nadmorskie, łąki trzęślicowe, torfowiska, turzycowiska i mechowiska. Dyrektywa Ptasia pozwala chronić tu aż 30 gatunków ptaków z jej Załącznika I. Znajdują się wśród nich zarówno gatunki lęgowe (czajka, krwawodziób, kszyk, pliszka cytrynowa), jak i te, dla których Rezerwat Beka jest ważnym miejscem odpoczynku w czasie migracji (łęczak, żuraw). Na terenie Rezerwatu występuje także 7 innych gatunków zwierząt chronionych prawem unijnym, w tym ryby dwuśrodowiskowe i minogi.

Po rezerwacie poruszać się wolno jedynie pieszo, po wyznaczonej ścieżce turystycznej.

Głównymi działaniami ochronnymi, które wykonuje OTOP na terenie rezerwatu jest koszenie łąk oraz letnie i zimowe koszenie trzciny porastającej dawne pastwiska. OTOP współpracuje także z rolnikami i hodowcami koni i krów. Wypas zwierząt na słonawach to także działanie ochronne, które ogranicza rozprzestrzenianie się trzciny oraz pozwala na utrzymanie zbiorowisk roślinności łąkowej i pastwiskowej.

 

opp1

Jak pomóc?

W rozliczeniu podatkowym za rok 2015, przy wypełnianiu formularza PIT (w odpowiednich pozycjach) należy wpisać kwotę równą 1% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy. Potem pozostaje wpisać nr KRS: 0000015808. Odpowiednia kwota zostanie przekazana OTOP przez Urząd Skarbowy.

Więcej o Rezerwacie Beka przeczytasz tu

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl