Rezerwat Beka powiększony o wody przybrzeżne Zatoki Puckiej i ujście Zagórskiej Strugi

Inwestowanie tam, gdzie to się liczy | ponad 200 organizacji domaga się od Unii Europejskiej inwestowania 1% w program LIFE
23 maja 2018
Stanowisko w sprawie planowanego zrzutu wód Wisły we Włocławku | Koalicja Ratujmy Rzeki
25 maja 2018
Pokaż wszystkie
Rezerwat Beka powiększony o wody przybrzeżne Zatoki Puckiej i ujście Zagórskiej Strugi

Biegus zmienny, fot. M. Barcz

Z przyjemnością przekazujemy informację, że zakończyło się postępowanie prowadzące do powiększenia rezerwatu przyrody Beka.

Rezerwat położony jest w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminach Puck i Kosakowo oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. OTOP od 1998 roku na podstawie porozumień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i gminą Puck wykonuje zadania ochrony czynnej w tym rezerwacie. W 2008 roku przygotowaliśmy projekt Planu ochrony, w którym zawarty został wniosek o powiększenie rezerwatu.

Od 1 czerwca 2018 r. rezerwat obejmuje nie tylko lądowy ekosystem zalewowej niziny nadmorskiej Meandru Kaszubskiego (Pradolina Redy – Łeby), ale również przylegający do niej fragment wód Zatoki Puckiej. Do tej pory ochroną objęte były: bogata awifauna łąkowa i lądowe siedliska przyrodnicze, tj. słonawy nadmorskie, łąki trzęślicowe i mechowiska wraz ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin. Rezerwat powiększono o fragment ekosystemu przybrzeżnych wód Zatoki Puckiej oraz ujście rzeki Zagórskiej Strugi z ich zasobami przyrodniczymi. Co bardzo ważne, celami ochrony są również procesy kształtujące ekosystem brzegu morskiego w rejonie delty Redy.

Rezerwat Beka, fot. M. Barcz

Jest to pierwszy częściowo morski rezerwat przyrody w Polsce. Powiększony rezerwat  ma powierzchnię 355,60 ha.

Utworzono także lądową otulinę o powierzchni 795,50 ha w celu zabezpieczania rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Obejmuje ona, newralgiczną dla przyrody rezerwatu, znaczną część zboczy Kępy Puckiej oraz kopalni piasku na wysoczyźnie, duże fragmenty łąk w dnie Pradoliny i dawnego składowiska popiołów ciepłowniczych.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikowano 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w Gdańsku, poz. 2025.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl