Inwestowanie tam, gdzie to się liczy | ponad 200 organizacji domaga się od Unii Europejskiej inwestowania 1% w program LIFE - OTOP

Inwestowanie tam, gdzie to się liczy | ponad 200 organizacji domaga się od Unii Europejskiej inwestowania 1% w program LIFE

Wyniki X Rajdu Ptasiarzy
17 maja 2018
Rezerwat Beka powiększony o wody przybrzeżne Zatoki Puckiej i ujście Zagórskiej Strugi
24 maja 2018
Pokaż wszystkie
Inwestowanie tam, gdzie to się liczy | ponad 200 organizacji domaga się od Unii Europejskiej inwestowania 1% w program LIFE

Ponad 200 organizacji pod przewodnictwem BirdLife Europe i WWF wezwało Unię Europejską do zwiększenia wsparcia finansowego programu LIFE do wysokości 1 % przyszłego budżetu UE. LIFE jest jedynym europejskim programem, całkowicie przeznaczonym do wsparcia i finansowania działań na rzecz środowiska, ochrony przyrody i klimatu w całej Europie. Deklaracja została przekazana na ręce Karmenu Vella, Europejskiego Komisarza ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, w trakcie Zielonego Tygodnia Komisji Europejskiej (21-25 maja 2018).

Budżet Programu LIFE wynosi obecnie zaledwie 0,3% budżetu UE. Niemniej jednak badania pokazują, że LIFE ma nie tylko pozytywny, znaczący wpływ na ochronę środowiska, ale także jest bardzo skuteczny w tworzeniu miejsc pracy. W latach 2009-2015 LIFE stworzył 74 500 miejsc pracy, a wzrost gospodarczy dzięki programowi wyniósł 9,3 miliarda euro. Wartość samych rezultatów osiąganych dzięki projektom przyrodniczym szacowana jest na 43 miliardy euro. Wartość chronienia przyrody i poprawy życia Europejczyków jest oczywiście bezcenna.

Karmenu Vella, Europejski Komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podczas wręczania Deklaracji

W swoim wniosku dotyczącym Wieloletnich Ram Finansowych (Multiannual Financial Framework) Komisja Europejska sugeruje zwiększenie środków na LIFE do 0,42%, czyli znacznie poniżej potrzebnego 1%. Deklaracja o zwiększenie środków LIFE jest wspierana przez ponad 200 organizacji w całej Europie i reprezentuje interesariuszy z instytutów badawczych, uniwersytetów, władz lokalnych i krajowych, organizacji pozarządowych, a także firm.

Deklaracja LIFE wraz z listą sygnatariuszy dostępna jest tutaj (w języku angielskim):
www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/life_declaration.pdf

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl