Apel o zakaz stosowania ołowianej amunicji na obszarach wodno-błotnych UE

Przyjęte przez UE środki nie zapewniły ochrony populacji owadów zapylających | raport ETO
10 lipca 2020
Temat Rzeka | druga edycja konkursu fotograficznego
17 lipca 2020
Pokaż wszystkie
Apel o zakaz stosowania ołowianej amunicji na obszarach wodno-błotnych UE

Gęgawa, fot. Monika Klimowicz

Myśliwi, polując na ptaki, wprowadzają do środowiska ogromne ilości ołowiu. Co roku w Polsce wystrzeliwuje się w postaci amunicji myśliwskiej nawet do 640 ton tego toksycznego pierwiastka. W całej Europie wartość ta sięga 20 000 ton.

Znaczna część tego toksycznego metalu ciężkiego koncentruje się we wrażliwych siedliskach ptaków wodno-błotnych, w miejscach ich rozmnażania i żerowania. Każdego roku zatruciu ołowiem ulegają 4 miliony ptaków, a milion z nich umiera.

Tylko bardzo niewielka część wystrzeliwanego w amunicji myśliwskiej śrutu ołowianego trafia w cel. Reszta śrucin rozpraszana jest w środowisku i zostaje zdeponowana w osadach dennych zbiorników wodnych, gdzie przypadkowo połykana jest przez ptaki, które mylą ją z pokarmem albo z małymi kamieniami, spożywanymi w celu ułatwienia rozdrabniania pokarmu w żołądkach mięśniowych (gastrolity). Przypadki połknięcia śrutu ołowianego są powszechne wśród wielu gatunków ptaków wodnych, m.in. kaczek, gęsi, łabędzi i ptaków brodzących. Badania wykazały niebezpiecznie wysoki poziom ołowiu w mózgowiu m.in. u 30% gęsi, 36% krzyżówek i 14,6% łabędzi czarnodziobych. Zatrucia ołowiem są jedną z ważnych w skali kraju przyczyn śmierci ptaków szponiastych, w tym bielików – herbowych ptaków Polski.

Śruciny najczęściej dostają się do ich organizmu zjadane wraz z ciałami ofiar, którymi często są postrzelone przez myśliwych kaczki i gęsi. W niektórych przypadkach wysokie stężenie ołowiu u bielików jest bezpośrednią przyczyną śmierci.

Ołów zatruwa i zabija gatunki chronione, często rzadkie, a nawet wymierające. Połknięcie pojedynczej śruciny ołowianej wystarczy, aby doprowadzić do śmierci małego ptaka wodnego.

Dlatego wraz z Koalicją Niech Żyją! apelujemy do Ministra Środowiska o wprowadzenie zakazu stosowania toksycznej ołowianej amunicji myśliwskiej na obszarach wodno-błotnych.

Prosimy – podpiszcie petycję i zachęćcie do tego znajomych!

https://tinyurl.com/petycja-olow

Pełny tekst apelu Koalicji Niech Żyją znajdziecie tutaj.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl