Apel o zakaz stosowania ołowianej amunicji na obszarach wodno-błotnych UE
15 lipca 2020
Dla bezpieczeństwa żywnościowego potrzebujemy przyjaznego naturze rolnictwa
20 lipca 2020
Pokaż wszystkie
Temat Rzeka | druga edycja konkursu fotograficznego

Fot. Wojciech Smółkowski, laureat 1. edycji konkursu Temat Rzeka

Z nieskrywaną przyjemnością ogłaszamy drugą edycję konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”.

Tematem konkursu jest przyroda rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi , które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze (wg. mapy stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu).

Cele konkursu:
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

W tym roku prace konkursowe będą przyjmowane w dwóch kategoriach:
– dzieci i młodzież (do 18 lat),
– dorośli.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 31 października 2020 r.
Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres stopE40@otop.org.pl  skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załączonymi maksymalnie 5 plikami ze zdjęciami w formacie graficznym JPG, o wymiarach minimum: 2400 px szerokości na dłuższym boku zdjęcia.

Regulamin konkursu waz z załącznikami do pobrania tutaj

oraz w wersji edytowalnej

Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl