Temat Rzeka | druga edycja konkursu fotograficznego - OTOP
Apel o zakaz stosowania ołowianej amunicji na obszarach wodno-błotnych UE
15 lipca 2020
Dla bezpieczeństwa żywnościowego potrzebujemy przyjaznego naturze rolnictwa
20 lipca 2020
Pokaż wszystkie
Temat Rzeka | druga edycja konkursu fotograficznego

Fot. Wojciech Smółkowski, laureat 1. edycji konkursu Temat Rzeka

Z nieskrywaną przyjemnością ogłaszamy drugą edycję konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”.

Tematem konkursu jest przyroda rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi , które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze (wg. mapy stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu).

Cele konkursu:
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

W tym roku prace konkursowe będą przyjmowane w dwóch kategoriach:
– dzieci i młodzież (do 18 lat),
– dorośli.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 31 października 2020 r.
Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres stopE40@otop.org.pl  skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załączonymi maksymalnie 5 plikami ze zdjęciami w formacie graficznym JPG, o wymiarach minimum: 2400 px szerokości na dłuższym boku zdjęcia.

Regulamin konkursu waz z załącznikami do pobrania tutaj

oraz w wersji edytowalnej

Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl