Zielona odnowa rolnictwa w Europie
17 września 2020
Dlaczego przyroda potrzebuje przestrzeni w krajobrazie rolnym?
2 października 2020
Pokaż wszystkie
Przyroda potrzebuje wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

Dzika łąka, fot. Monika Klimowicz

Uprzemysłowione rolnictwo jest jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu różnorodności biologicznej – zanikania gatunków i siedlisk przyrodniczych w Europie.

Aby odwrócić negatywne trendy przyrodnicze, UE musi zainwestować w ochronę przyrody. Skąd mają pochodzić pieniądze? Wspólna polityka rolna UE kosztuje nas 60 miliardów euro rocznie. Inwestując jedną czwartą z nich – 15 mld euro – w rolnictwo przyjazne dla środowiska, możemy jednocześnie wspierać dochody rolników i chronić przyrodę. Na grafice poniżej wyjaśniamy, dlaczego reforma WPR ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody.

 

 

Kolejna reforma WPR, której losy przesądzone zostaną jeszcze w tym roku, będzie obowiązywać do 2027 roku. W kolejnej perspektywie, po 2020 7 roku, będzie już za późno, nie będzie się dało cofnąć kolejnych 7 lat niszczenia przyrody. Zostaną osiągnięte punkty krytyczne, znikną kluczowe ekosystemy. Dlatego już teraz tak bardzo potrzebujemy pieniędzy dla przyrody.

W 2020 r. OTOP wraz BirdLife Europe prowadzi kampanię „Przestrzeń dla przyrody” (#Space4nature). Jej celem jest przekonanie posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego, by nowa wspólna polityka rolna zapewniła:

#1 Przestrzeń dla przyrody (#Space4Nature) – przynajmniej 10% powierzchni każdego gospodarstwa rolnego w Europie musi być przeznaczane na potrzeby różnorodności biologicznej tj. na grunty wyłączone z produkcji rolnej i przeznaczone na odpowiednie elementy krajobrazu i włączyć to w tzw. system „warunkowości“.

#2 Środki dla przyrody (#Money4Nature) – musimy zapewnić rolnikom istotny dochód z wdrażania działań ukierunkowanych na ochronę różnorodności biologicznej.

#3 Przemianę dla przyrody (#Transition4Nature) – do roku 2027 musimy stopniowo wycofać wszystkie płatności obszarowe, na rzecz dopłat finansujących przemianę w kierunku środowiskowo zrównoważonych praktyk rolniczych.

Można nas wesprzeć przemawiając w imieniu zagrożonych zwierząt poprzez platformę „Bądź moim głosem”.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl