Dlaczego przyroda potrzebuje przestrzeni w krajobrazie rolnym? - OTOP
Przyroda potrzebuje wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej
21 września 2020
Międzynarodowe wyniki Europejskich Dni Ptaków 2020
4 października 2020
Pokaż wszystkie
Dlaczego przyroda potrzebuje przestrzeni w krajobrazie rolnym?

Uprzemysłowione rolnictwo to jedna z głównych przyczyn zaniku różnorodności biologicznej,
gatunków i ich siedlisk.

Jeśli chcemy właściwie chronić przyrodę, potrzebujemy dla niej przestrzeni we wszystkich
gospodarstwach rolnych. Aby to osiągnąć, wspólna polityka rolna UE (WPR) musi wspierać rolników
w przechodzeniu na działalność przyjazną środowisku. Zapoznaj się z naszą grafiką, którą publikujemy
poniżej, aby zrozumieć, dlaczego WPR musi się zmienić.

Obecnie publiczne pieniądze przyśpieszają tylko niszczenie krajobrazu rolnego. Warta prawie 60 mld
euro rocznie (ponad 1/3 budżetu UE), wspólna polityka rolna w dużym stopniu przyśpiesza
intensyfikację rolnictwa. Płacimy za system, który wzmacnia kryzys klimatyczny i zagraża
różnorodności biologicznej. Co więcej, wprost zagraża samemu rolnictwu. Obrazuje to prosta
zależność: bez zapylaczy, które są jedną z najbardziej dotkniętych przez rolnictwo grup owadów, nie
będzie żywności.

Ciągle możliwe jest wprowadzenie zmian do wspólnej polityki rolnej

Nauka pokazuje, że gdyby przynajmniej 10% wszystkich gospodarstw rolnych w Europie było
siedliskami sprzyjającymi obecności dzikich roślin i zwierząt – takimi jak miedze, zadrzewienia
śródpolne czy oczka wodne – możliwe byłoby przywrócenie przyrody krajobrazu rolnego. Jest to o
tyle ważne, że obecność dzikich zwierząt w sąsiedztwie pól uprawnych poprawia plony! Dlatego to
10% powinno być podstawowym warunkiem otrzymywania dotacji w ramach WPR.

Najważniejszy jest czas. Reforma WPR, o której zadecydują eurodeputowani jeszcze jesienią tego
roku, będzie obowiązywać przez 7 lat. Następnym razem, w 2027 roku, po prostu nie będziemy mieli
luksusu cofnięcia kolejnych 7 lat, podczas których niszczyliśmy przyrodę. Zostaną osiągnięte punkty
krytyczne, niektóre ekosystemy bezpowrotnie znikną. Dlatego już teraz potrzebujemy przestrzeni dla
przyrody, pieniędzy dla rolników wspierających przyrodę i przemiany w kierunku zrównoważonego
rolnictwa.

O tym, jak pomóc OTOP i BLI przekonać polityków do wprowadzenia we wspólnej polityce rolnej
zmian, które sprawią, że możliwa będzie przemiana europejskiego rolnictwa, możesz przeczytać tutaj.

Kliknij w grafikę poniżej, by przejść na platformę „Bądź moim głosem” i nagrać swoje przesłanie dla europosłów.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl