Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, przedstawionym w październiku 2011, Wspólna Polityka Rolna (WPR) po roku 2013 ma być bardziej „zielona”. Zazielenienie WPR oznacza uzależnienie udzielania płatności dla rolników, w tym dopłat bezpośrednich, od spełniania przez nich dodatkowych wymogów związanych z ochroną środowiska. Płatności będą udzielane dla rolników, którzy dostarczają dla nas wszystkich dóbr publicznych, takich jak czysta woda, atrakcyjny krajobraz, czy wysoka różnorodność biologiczna.

Obecnie trwa ogólnoeuropejska debata na przyszłym kształtem WPR. OTOP, podobnie jak i inne organizacje zrzeszone w Federacji BirdLife, ma nadzieję, że w ostatecznym kształcie tej polityki, wysokie normy środowiskowe zostaną utrzymane, a nawet zaostrzone. Daje to szanse nie tylko na ochronę ptaków krajobrazu rolnego, ale również na racjonalne wydatkowanie środków publicznych.  

Kuropatwa / fot. Cezary Korkosz – www.cezarykorkosz.pl

Jednym z dodatkowych wymogów, który będzie musiał być spełniany przez rolników ubiegających się w przyszłości o dopłaty bezpośrednie, jest zachowanie „obszarów proekologicznych” (ecological focus areas) na powierzchni nie mniejszej, niż 7% areału gospodarstwa. Obszary proekologiczne to m.in. miedze, drzewa, zadrzewienia i oczka wodne, czyli wszystkie te elementy krajobrazu, których obecność ma kluczowe znaczenie dla występowania ptaków krajobraz rolnego. Elementy te, już dziś stanowią znaczny odsetek powierzchni wielu polskich gospodarstw.

Aby zobrazować znaczenie „obszarów proekologicznych” dla ptaków krajobrazu rolnego, OTOP przygotował grę „Przyczajona kuropatwa”. Została ona zrealizowana w ramach projektu BirdLife Europe, sfinansowanego ze środków Fundacji MAVA. Miedze, roślinność w pobliżu oczek wodnych, czy kępy krzaków to nie tylko jedyne miejsce, wśród pól, gdzie wiele gatunków może założyć gniazda, czy zdobyć pożywienie. To też jedyne schronienie, pozwalające ptakom ukryć się przez zagrożeniem. Im mniej tych elementów w krajobrazie, tym trudniej ptakom przetrwać. 

ZAGRAJ W “PRZYCZAJONĄ KUROPATWĘ”

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl