Wykorzystywanie siły wiatru do produkcji energii elektrycznej jest jednym ze sposobów walki z globalnymi zmianami klimatu. Jednak w przypadku niewłaściwej lokalizacji farmy wiatrowej może mieć ona negatywny wpływ na populacje niektórych gatunków ptaków, szczególnie szponiastych.

Aby pogodzić rozwój tej gałęzi energetyki z ochroną cennych gatunków i ich siedlisk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, wraz z grupą organizacji i instytucji partnerskich, opracowało “Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”.

Serdecznie zachęcamy do lektury tego opracowania, w którym można znaleźć m.in. listę form potencjalnego oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki, uwarunkowania prawne z nimi związane, zasady realizacji monitoringu przed i po realizacji inwestycji, a także bogatą listę pozycji literaturowych pozwalających na dalsze poszerzanie wiedzy o tym zagadnieniu.

Pobierz plik (format PDF, rozmiar: 293 kB)

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl