Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) z żalem przyjęło dzisiejszy wyrok NSA, który oddalił dwie skargi kasacyjne dwóch towarzystw ekologicznych – OTOP i „Klub Gaja”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wypowiada się przeciwko planowanej przez Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” lokalizacji lotniska w Modlinie. Planowane lotnisko znajduje się w pobliżu miejsca żerowania i odpoczynku w trakcie wędrówek tysięcy ptaków wodno-błotnych, w tym gęsi i mew, co stwarza poważne ryzyko kolizji samolotów z ptakami, istotne przy dużej skali planowanej liczby operacji lotniczych (startów i lądowań) dziennie. Ponadto, lotnisko ma znaleźć się w najbliższym sąsiedztwie kluczowych w kraju obszarów specjalnej ochrony ptaków chronionych w sieci Natura 2000, a w szczególności obszaru „Dolina Środkowej Wisły”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oświadcza, że w związku z wyczerpaniem postępowania krajowego będzie składał wniosek do Komisji Europejskiej o zajęcie się tą sprawą.

Katarzyna Groblewska

Rzecznik prasowy

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl