Opłaty za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
3 marca 2010
W jakiej formie udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?
5 marca 2010
Pokaż wszystkie
W jakim terminie musi być udostępniona informacja o środowisku i jego ochronie?

w dniu złożenia wniosku dokumenty, o których dane zamieszczane
są w publicznie dostępnych wykazach
bez zbędnej zwłoki,
ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku


termin może zostać przedłużony do 2 miesięcyze względu na stopień skomplikowania sprawy (organ musi na piśmie o przedłużeniu terminu, jego przyczynie i wskazać konkretny termin udostępnienia informacji)

pozostałe dokumenty oraz informacje udostępniane w innej formie

Jeżeli nie udzielono nam informacji w terminie, możemy złożyć zażalenie na bezczynność organu, na podstawie art. 37 KPA.

Zażalenie składamy bezpośrednio do organu wyższego stopnia. Zasady ustalania organów wyższego stopnia dla poszczególnych organów administracji określa art. 17 KPA.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl