W jakim terminie musi być udostępniona informacja o środowisku i jego ochronie?
4 marca 2010
W jaki sposób udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?
6 marca 2010
Pokaż wszystkie
W jakiej formie udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?


Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w formie: ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej, innej.


Do nas należy wybór formy, w jakiej ma być udzielona informacja, organ musi udostępnić informację w sposób i w formie określonych we wniosku. Wyjątek: jeżeli środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Organ administracji musi nas o tym albo o innych przyczynach uniemożliwiających udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem zawiadomić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wskazać w zawiadomieniu,
w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia mamy 14 dni, aby złożyć drugi wniosek – o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w zawiadomieniu. Jeżeli nie złożymy drugiego wniosku – organ administracji wyda decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych w naszym pierwszym wniosku.

Wskazówka praktyczna: Jeżeli nie mamy pewności, czy organ posiada informację w danej formie (np. mapę w wersji elektronicznej), a forma ma dla nas drugorzędne znaczenie, aby nie tracić czasu w związku z ewentualnym korygowaniem wniosku, wskażmy w nim, iż chcemy uzyskać informację w formie posiadanej przez organ administracji.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl