Formularz do zbierania podpisów
25 lipca 2010
Pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy w Sejmie
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Ćwierć miliona Polaków za Puszczą!

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Oddajcie parki narodowi”, czyli projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, odniosła pierwszy spektakularny sukces. Proponowane zmiany w zasadach tworzenia i powiększania parków narodowych oraz odwoływania ich dyrektorów poparło 240 tysięcy osób! Nasze podpisy trafiły w listopadzie do Marszałka Sejmu.

Oprócz OTOP-u, akcję zbierania podpisów poparcia pod zmianą ustawy prowadziły inne czołowe polskie organizacje ekologiczne: Greenpeace, WWF Polska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Dzika Polska, Fundacja EkoRozwoju, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Klamra, PTOP Salamandra, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Stowarzyszenie Sadyba, Polska Zielona Sieć, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Klub Przyrodników, Stowarzyszenie Wspólna Ziemia, Ptaki Polskie i inne.

Członkowie i wolontariusze OTOP zbierali podpisy w trakcie imprez ekologicznych (m.in. podczas Europejskich Dni Ptaków), koncertów, na ulicach swoich miast (często razem z aktywistami Greenpeace), na uczelniach i w zakładach pracy, wśród kolegów i rodziny. Zebraliśmy razem ponad 11 300 podpisów. Bardzo Wam dziękujemy za 3 pracowite miesiące!

Akcję poparło również wiele znanych osób, m.in. Andrzej Wajda, Wisława Szymborska, Wojciech Malajkat, Grzegorz Turnau i Daniel Olbrychski, oraz liczne portale internetowe i gazety, jak Gazeta Wyborcza, Metro czy Tygodnik Powszechny.

Najważniejsze jednak było ogromne zaangażowania osób indywidualnych – prawie ćwierć miliona Polaków opowiedziało się za tą inicjatywą! Wszystkim, którzy złożyli swój podpis poparcia serdecznie dziękujemy!

I Love Puszcza

Symbolem akcji była walka o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Puszczy Białowieskiej. Rządowe plany rozszerzenia parku, o których dużo ostatnio mówił minister środowiska Andrzej Kraszewski przewidywały jedynie powiększenie parku o obszary, które i tak są już objęte ochroną jako rezerwaty. Jednak i ten plan został zawetowany przez dwie gminy puszczańskie. Bez ich zgody – w świetle aktualnej ustawy o ochronie przyrody – nie da się parku powiększyć. Weto gmin Hajnówka i Narewka jest dowodem na to, że w rękach lokalnych władz jest los dziedzictwa przyrodniczego należącego do nas wszystkich.

Przedstawiciele samorządów mogą obecnie zgodnie z prawem zablokować utworzenie lub powiększenie parku narodowego, ale nie mogą postąpić podobnie w sprawie np. inwestycji, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jak budowa dróg czy lotnisk na terenach chronionych. Dodatkowo sprzeciw samorządu w sprawie parków narodowych na terenie Skarbu Państwa jest rozstrzygający i nie przewiduje się od niego żadnego trybu odwoławczego.

Tymczasem nadmierna wycinka Puszczy Białowieskiej poza granicami parku narodowego trwa i z każdym wyjeżdżającym stąd transportem drewna tracimy jej unikalny puszczański charakter.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Oddajcie parki narodowi” ma na celu zmianę tych zapisów ustawy o ochronie przyrody, które uzależniają ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów od widzimisię gmin. Chcemy, aby:

  1. zgoda lokalnych samorządów na powołanie lub powiększenie parku narodowego nie była wymagana, lecz jedynie ich opinia.
  2. decyzja o odwołaniu dyrektora parku narodowego była podejmowana jedynie w oparciu o argumenty merytoryczne i po ocenie przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, a nie pod presją polityczną, gdy dyrektor priorytetowo traktuje ochronę przyrody.

Głos lokalnej społeczności jest ważny i uważamy, że należy brać go po uwagę. OTOP jest zwolennikiem konsultacji społecznych, o czym świadczy fakt, że często się w takie działania angażujemy. Uważamy jednak, że w tak ważnych sprawach zgoda lub jej brak ze strony samorządu nie może mieć charakteru ostatecznie rozstrzygającego. Prawo większości obywateli do zachowania dziedzictwa przyrodniczego kraju nie może ustępować przed interesem lokalnej grupy rządzących.

To nie koniec

Mimo sukcesu zbierania podpisów poparcia, musimy pamiętać, że jeszcze daleko do ostatecznej wygranej i wprowadzenia zmian w przepisach. Zrobiliśmy co w naszej mocy, a teraz los Puszczy Białowieskiej, Mazurskich Lasów czy borów koło Arłamowa jest w rękach posłów. Będziemy i do nich apelować o dołączenie do ćwierć miliona Polaków, którym zależy na skutecznej ochronie skarbów polskiej przyrody i spełnili wolę swoich wyborców.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl