Ćwierć miliona Polaków za Puszczą!
25 lipca 2010
Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy w Sejmie

20 stycznia 2011 r. podczas posiedzenia plenarnego Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje on zniesienie prawa weta, jakim obecnie dysponują samorządy lokalne w kwestiach powoływania oraz rozszerzania granic parków narodowych. Drugim postulatem zgłoszonym w ramach inicjatywy, którą swoimi podpisami poparło ponad 250 tys. obywateli, jest nałożenie na ministra środowiska obowiązku konsultownia z Panstwową Radą Ochrony Przyrody decyzji o odwoływaniu dyrektorów parków narodowych. To oraz podawanie do publicznej wiadomości powodów do podjęcia takiej decyzji ma uniemożliwić sytuacje, w których dyrektorzy są zwalniani z przyczyn pozamerytorycznych.

Pierwsze czytanie pozwala patrzeć w przyszłość – obywatelski projekt został wstępnie poparty przez wszystkie kluby parlamentarne oraz Ministerstwo Środowiska. Skierowano go do dalszych prac legislacyjnych w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej.

Zobacz protokół z posiedzenia >>> (patrz pkt. 17 na stronach 62-77 i 86).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl