Co się dzieje z wniesioną skargą?
25 lipca 2010
Kto może złożyć skargę?
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Jakie wymagania musi spełniać skarga?

Oprócz konieczności zachowania formy pisemnej brak jest szczególnych wymogów formalnych dopuszczalności skargi. Jednak, aby zapewnić jej szanse powodzenia, powinna zawierać:

  • podanie imienia, nazwiska lub nazwy skarżącego, jego adresu do korespondencji, a także numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail;
  • wskazanie państwa-strony lub państw-stron, których skarga dotyczy;
  • szczegółowe wskazanie powodów wniesienia skargi (w tym opis stanu faktycznego);
  • wskazanie gatunków lub siedlisk, których dotyczy skarga;
  • określenie potencjalnych negatywnych efektów naruszenia w odniesieniu do tych gatunków i siedlisk;
  • wskazanie, czy gatunki lub siedliska objęte skargą są chronione również w oparciu o inne akty prawa międzynarodowego lub w ramach obszarów Natura 2000;
  • wskazanie, czy w odniesieniu do przedmiotu skargi toczą się lub zostały zakończone procedury na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
  • wszystkie inne niezbędne informacje, jak np. mapy czy opinie ekspertów;
  • datę i podpis.

Dla przyspieszenia postępowania zaleca się tutaj skorzystanie z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/On-lineform_en.pdf oraz wypełnienie go w języku angielskim lub francuskim, jako językach urzędowych Stałego Komitetu.

Wypełniony formularz lub pismo zawierające skargę należy wysłać pocztą (równocześnie – ale nie zamiast – można przesłać ją e-mailem) na adres:

Carolina LASEN DIAZ

Biological Diversity Unit

Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex, France

E-mail: carolina.lasen-diaz@coe.int

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl