Jakie wymagania musi spełniać skarga?
25 lipca 2010
Wprowadzenie
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Kto może złożyć skargę?

Skargę na naruszenie Konwencji Berneńskiej może złożyć:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna (w tym organizacja pozarządowa),
  • inne państwo będące stroną tej Konwencji.

Skarga może zostać złożona w przypadku, gdy:

  • planowane przedsięwzięcie może szkodliwie oddziaływać na gatunki i siedliska chronione w ramach Konwencji Berneńskiej (dotyczy to również projektów w bardzo wczesnym stadium realizacji),
  • państwo-strona nie podejmuje odpowiednich środków legislacyjnych lub administracyjnych w celu zapewnienia ochrony gatunkom i siedliskom chronionym Konwencją.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl