Priorytetowe siedliska i gatunki
25 lipca 2010
Podmiot korzystający ze środowiska
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Podmiot na prawach strony

Podmiot na prawach strony

– podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa, mimo że nie ma indywidualnego (własnego) interesu prawnego w danej sprawie (sprawa nie dotyczy jego własnych indywidualnych praw lub obowiązków) może brać czynny udział w postępowaniu administracyjnym i korzystać z większości uprawnień, jakie przysługują stronom postępowania.

Podmioty na prawach strony działają w interesie szerszym niż własny – w interesie społecznym (publicznym). Status uczestnika na prawach strony może uzyskać organizacja ekologiczna. W postępowaniu z udziałem społeczeństwa (SOOŚ i OOŚ, ocena habitatowa) oraz w sprawie zgłoszonej przez organizację szkody w środowisku należy zgłosić chęć udziału w postępowaniu, a w innych postępowaniach administracyjnych złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu lub wniosek o wszczęcie postępowania i dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu.

W obu przypadkach należy wykazać, że cele statutowe organizacji potwierdzają, iż ma ona charakter organizacji ekologicznej, w drugim przypadku dodatkowo, że udział organizacji ekologicznej jest uzasadniony interesem społecznym (czyli, że ogólnie przyjęte w społeczeństwie wartości, np. wynikające z potrzeby sprawowania kontroli społecznej wymagają tego, aby w danej sprawie społeczeństwo było reprezentowane przez daną organizację). Istnieją postępowania, w których przepisy prawa wykluczają możliwość udziału organizacji społecznych (np. postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl