Podmiot na prawach strony
25 lipca 2010
Podmiot
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Podmiot korzystający ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska

podmiot, który w prowadzonej przez siebie działalności korzysta z zasobów środowiska, wpływa na środowisko, lub może na nie wpływać, w szczególności poprzez emisje. Ustawa Prawo ochrony środowiska kategorię podmiotów korzystających ze środowiska określa bardzo szeroko.

Należą do nich:

1) przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, komunalne, itd.),

2) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

3) osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

4) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą (np. szkoły, szpitale i inne państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne korzystające ze środowiska w związku ze świadczeniem usług publicznych),

5) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (np. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, itp.).

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ponosi indywidualną odpowiedzialność za spowodowane w związku z prowadzoną działalnością bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku. W ramach tej odpowiedzialności podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany podejmować działania zapobiegawcze lub naprawcze, niezwłocznie po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku, z własnej inicjatywy, bez wzywania ze strony organu administracji i na własny koszt.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl