Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku
25 lipca 2010
Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus

POBIERZ PLIK z rozdziałem „Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.

Ten dział dotyczy powiadomienia o naruszeniu Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., w sprawach z zakresu udziału społecznego w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości (dalej nazywane powiadomieniem).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl