Udział społeczeństwa w ochronie środowiska
30 lipca 2010
W obronie Puszczy Białowieskiej
12 sierpnia 2010
Pokaż wszystkie
Uprawnienia strony postępowania administracyjnego i uczestnika na prawach strony

Uprawnienia strony postępowania administracyjnego i uczestnika na prawach strony- cały rozdział

Udział społeczeństwa w takiej formie, jak przewidziana w postępowaniu w sprawie ocen środowiskowych nie wyczerpuje możliwości naszego działania na rzecz zachowania właściwego stanu ochrony obszarów Natura 2000.

Na zasadach ogólnych, obowiązujących we wszystkich postępowaniach administracyjnych – określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm., dalej powoływana jako KPA) indywidualne osoby mogą w niektórych przypadkach brać udział w postępowaniu – jako strona.

Może w nich również uczestniczyć i wpływać na treść ostatecznego rozstrzygnięcia nasza organizacja społeczna (stowarzyszenie, fundacja) – jako uczestnik na prawach strony.

W zależności od tego, czy chcemy indywidualnie brać udział w postępowaniu administracyjnym, w którym zostanie rozstrzygnięta jakaś kwestia istotna z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000, czy w postępowaniu zamierza działać nasza organizacja – będą nam służyły różne uprawnienia.

Uwaga! Nasz indywidualny udział w postępowaniu administracyjnym, jak i przystąpienie do takiego postępowania organizacji społecznej nie są bezwarunkowe! W obu wypadkach muszą zaistnieć ku temu warunki – muszą zostać spełnione przesłanki dopuszczające taki udział (określone w KPA).

Strona:

  • w bezpośredni sposób będą jej dotyczyć rozstrzygnięcia decyzji kończącej postępowanie administracyjne ( prawa lub obowiązki)
  • występuje w interesie własnym

Uczestnik na prawach strony:

  • nie będą go dotyczyć w bezpośredni sposób rozstrzygnięcia decyzji kończącej postępowanie administracyjne;
  • występuje bądź w interesie osób trzecich, bądź w interesie ogólnym (publicznym).

Pobierz plik z rozdziałem „Uprawnienia strony postępowania administracyjnego i uczestnika na prawach strony” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl