Uprawnienia strony postępowania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
30 lipca 2010
Oddajcie parki narodowi!
16 sierpnia 2010
Pokaż wszystkie
W obronie Puszczy Białowieskiej

Na konferencji prasowej, która odbyła się 4 sierpnia 2010 w Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie, przedstawiciele organizacji pozarządowych (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Greenpeace, WWF Polska, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot) oraz wieloletni badacze Puszczy Białowieskiej – prof. Tomasz Wesołowski, biolog lasu i Kierownik Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Wiesław Walankiewicz, ornitolog z Akademii Podlaskiej w Siedlcach – przedstawili nowe dowody w sprawie niszczenia tego ostatniego naturalnego lasu nizinnego w Europie. Zebrane materiały zostały przekazane do Komisji Europejskiej wraz z informacją o bezskutecznych apelach jakie polskie organizacje ekologiczne i naukowcy wystosowują od dawna do ministra środowiska w sprawie zasad ochrony walorów przyrodniczych Puszczy.

Nowych dowodów na degradację Puszczy Białowieskiej dostarczają badania liczebności dzięcioła białogrzbietego przeprowadzone przez zespół prof. Wiesława Walankiewicza. Pokazują one ponad 30% spadek występowania tego gatunku na terenie Puszczy Białowieskiej w ciągu ostatnich 19 lat, wskazując na negatywny wpływ sposobu gospodarowania zasobami leśnymi Puszczy.

Problem nie dotyczy jedynie dzięcioła białogrzbietego. Wycinane drzewostany naturalne stanowią miejsca rozrodu innych, chronionych dyrektywą siedliskową i ptasią gatunków zwierząt takich, jak m.in. dzięcioł trójpalczasty, sóweczka oraz liczne owady kluczowe dla właściwego przebiegu procesów biologicznych. Niektóre z nich zachowały się już tylko w Puszczy Białowieskiej. Niszczenie ich siedlisk stanowi rażące naruszenie zapisów dyrektywy siedliskowej.

Jako pierwsza o łamaniu przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej na terenie Puszczy Białowieskiej na skutek prowadzonej tam wycinki drzew zaalarmowała Komisję Europejską w ubiegłym roku Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Liczymy, że przesłanie Komisji nowych wyników badań wpłynie także na polskie władze. Jak do tej pory mimo planów i obietnic rząd nie tylko nie rozszerzył parku narodowego na teren całej Puszczy, ale także zwleka z wprowadzeniem nowych zasad regulujących wycinkę.

Oczekujemy niezwłocznego ograniczenia wycinki, wprowadzenia zakazu wyrębu drzew w okresie lęgowym, tj. od marca do sierpnia oraz zaprzestania wycinki drzewostanów o charakterze naturalnym. Postulowanym przez nas od lat rozwiązaniem, które uzyskało ogromne wsparcie Polaków, jest rozszerzenie parku narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. Niestety, do dziś się to nie udało. Plany ministerstwa zakładają możliwość powiększenia parku jedynie o 20% powierzchni Puszczy, a obszary, które mają być do niego włączone to i tak głównie już istniejące rezerwaty przyrody znajdujące się pod ochroną, więc sytuacja niewiele się zmieni. Plan poszerzenia parku zakłada też zmniejszenie bardzo istotnego z przyrodniczego punktu widzenia obszaru otuliny parku z istniejących 1000 metrów do zaledwie 500! Takie pozorne powiększenie parku jest nie do przyjęcia, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia przyrodniczego i może doprowadzić do zablokowania na wiele lat możliwości włączenia do parku narodowego całego obszaru Puszczy Białowieskiej.

Ministerstwo Środowiska zamieściło na swojej stronie informację o zakończeniu negocjacji z gminami puszczańskimi ws. pierwszego etapu poszerzenia BPN. Na stronie www.mos.gov.pl pojawiła się mapa z zaznaczonymi nowymi granicami BPN po pierwszym etapie rozszerzenia. Uwagę zwraca brak spójności włączanych obszarów ze sobą i z aktualnym terenem parku, a także ich niekorzystne położenie (m.in. niedorzeczny pas wzdłuż drogi Hajnówka – Białowieża, którego jedynym przeznaczeniem może być sprawianie wrażenia na osobach jadących samochodem do Białowieży, że cała Puszcza jest włączona do BPN).

Pobierz plik w wysokiej rozdzielczości (.jpg 1,83 MB)

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl