W obronie Puszczy Białowieskiej
12 sierpnia 2010
Wolontariusze budują drogę przez biebrzańskie bagna
20 sierpnia 2010
Pokaż wszystkie
Oddajcie parki narodowi!

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby skuteczniej chronić polską przyrodę. Pomóż nam zbierać podpisy pod  projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody. Pobierz formularz, wydrukuj go, podpisz i zachęć do tego rodzinę oraz przyjaciół, a następnie prześlij go do nas. Na zebranie 100.000 podpisów mamy jeszcze tylko kilka dni!

 

>> Pobierz formularz do zbierania podpisów <<

 

OŚWIADCZENIE
OBYWATELSKIEGO KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
ODDAJCIE PARKI NARODOWI

Przyroda jest jednym z największych skarbów, jakimi może poszczycić się nasz mocno doświadczony przez historię kraj. Obowiązkiem państwa jest jej ochrona – zarówno dla nas samych, jak i dla naszych dzieci i wnuków. Najcenniejsze obszary powinny być chronione jako parki narodowe. Tymczasem dotychczas utworzone parki zajmują zaledwie 1% kraju, co jest jedną z najmniejszych wartości nawet w uprzemysłowionej Europie. Wiele zasługujących na to terenów nie jest chronionych. Dlaczego tak jest i czy można to zmienić?

11 sierpnia br. w oświadczeniu dla mediów Minister Środowiska przyznał, że mamy złe prawo, które uniemożliwia rządowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych. Środowisko naukowe i organizacje pozarządowe od dawna apelują o rozwiązanie tego problemu. Dlatego też powołaliśmy Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Stawiamy sobie za cel wprowadzenie niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy obywatelskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. Dzisiaj (13 sierpnia) rozpoczynamy zbiórkę wymaganych przez prawo 100 000 podpisów pod projektem tej nowelizacji.

Parki narodowe nie są tworzone ani powiększane, bo obowiązujące przepisy dają samorządom wszystkich szczebli prawo liberum veto w tej sprawie. Ustawa o ochronie przyrody słusznie zapewnia samorządom i prywatnym właścicielom możliwość decydowania o należących do nich gruntach. Jednak prawo do blokującego sprzeciwu dla samorządów dotyczy także terenów nie będących ich własnością. Jedna gmina może zablokować bez racjonalnej przyczyny włączenie do parku narodowego terenów należących do Skarbu Państwa, czyli wszystkich Polaków.

Ustawa o ochronie przyrody w obecnym kształcie daje niewielkim, lokalnym grupom interesu wyjątkowy przywilej decydowania o powołaniu (lub nie) parku narodowego, a tym samym prawo decydowania w imieniu całego narodu (także wbrew woli większości) o zachowaniu (lub nie) dziedzictwa przyrodniczego wyjątkowego w skali kraju, Europy i świata.

Pilnej korekty wymaga też regulacja prawna, dająca możliwość odwoływania dyrektorów parków narodowych bez podania przyczyn. To paraliżuje pracę parków i umożliwia naciski na dyrektorów w celach sprzecznych z interesem przyrody.

Chcemy, by parki narodowe, na których spoczywa wielka odpowiedzialność, lepiej pełniły swoją rolę. By znów należały do narodu, czyli nas wszystkich, i dla nas skutecznie chroniły przyrodę. Mamy nadzieję, że projekt obywatelskiej ustawy poprze obecny Rząd i posłowie – niezależnie od opcji politycznej, bo obecne prawo, odbierające państwu możliwość realizowania ogólnonarodowych strategii i ochrony przyrody na obszarach będących jego własnością, jest po prostu niesprawiedliwe.

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu ochrona polskiej przyrody, by dali wyraz poparcia tej inicjatywy poprzez złożenie pod nią swojego podpisu.

Członkowie Komitetu (w kolejności alfabetycznej):

 • Adam Bohdan
 • Przemysław Chylarecki
 • Robert Cyglicki
 • Anna Drążkiewicz
 • Mariusz Duchewicz
 • Małgorzata Górska
 • Jerzy Gutowski
 • Andrzej Kepel
 • Janusz Korbel
 • Jerzy Kruszelnicki
 • Radosław Michalski
 • Henryk Okarma
 • Michał Olszewski
 • Kazimierz Orłoś
 • Mikołaj Pietrzak
 • Radosław Szymczuk
 • Adam Wajrak
 • Wiesław Walankiewicz
 • Justyna Walenta-Mazurkiewicz
 • Tomasz Wesołowski
 • Marta Wiśniewska
 • Krzysztof Worobiec

 

Przeczytaj więcej:

obywatelski projekt ustawy z uzasadnieniem (pdf 95KB)

opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody (jpg 1,05 MB)

Strona Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl