"Optymalne Siedlisko" – zbieranie danych zakończone
1 września 2010
Wstępne wyniki EDP
7 października 2010
Pokaż wszystkie
Podlascy radni obrażają obrońców przyrody

Kilkanaście największych organizacji ekologicznych z całej Polski przekazało dziś na ręce Marszałka oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego sprzeciw wobec formy publicznych wypowiedzi przedstawicieli Zarządu Województwa i Radnych.

„Jakby było ZOMO, by zlali pałami tych ekoterrorystów” to jeden z przykładów budzących sprzeciw ekologów wypowiedzi na temat ich zaangażowania w działania na rzecz ochrony przyrody. Takich sformułowań używają radni w dyskusji na temat inicjatywy ustawodawczej w sprawie parków narodowych, protestu przeciwko budowie lotniska regionalnego w Tykocinie oraz kampanii na rzecz ratowania Doliny Rospudy. Zdaniem ekologów, sprowadzanie dyskusji na te tematy do takiego poziomu urąga zasadom współżycia społecznego.

Wkraczamy do działania tam, gdzie łamane jest prawo ochrony przyrody. Jesteśmy przy tym zawsze gotowi na wymianę argumentów i dyskusję. Jednak forma wypowiedzi, do jakiej posunęli się podlascy radni, jest dla nas nie do przyjęcia. Domagamy się minimum poprawności i szacunku, które powinny obowiązywać w życiu publicznym. – mówi Iza Flor, dyrektor Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Województwo Podlaskie ma wyjątkowe walory przyrodnicze. Najcenniejsze obszary zostały objęte ochroną prawną jako parki narodowe i ostoje Natura 2000. Niestety, niektóre skarby przyrody w tym województwie nadal są niszczone wskutek intensywnej eksploatacji gospodarczej. Sytuacja taka ma miejsce w Puszczy Białowieskiej, która ochroną w formie parku narodowego objęta jest zaledwie w 17%. Natomiast poza granicami parku, na pozostałym obszarze Puszczy, wycinane są nawet bezcenne stuletnie drzewostany.

– Jeśli to się szybko nie zmieni i park narodowy nie obejmie ochroną całej Puszczy, wkrótce przestanie ona być puszczą, a stanie się zwykłym lasem gospodarczym. – mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Decyzję o poszerzeniu Białowieskiego Parku Narodowego blokują lokalne samorządy. Aby można było ochronić całą Puszczę pomimo ich sprzeciwu, zawiązała się Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Projekt zmiany ustawy zakłada, że samorządy będą miały prawo jedynie opiniowania, a nie blokowania tego typu decyzji. Obrońcy Puszczy zebrali już około 40 tys. podpisów poparcia, wciąż podpisywane są listy, które każdy może pobrać ze strony http://oddajcieparkinarodowi.pl. Gdy zebranych zostanie 100 tys. podpisów, projekt zmiany ustawy trafi do parlamentu. Jeżeli zmiany zostaną przyjęte, niezależnie od veto wójtów i burmistrzów będzie można chronić wspólne przyrodnicze dziedzictwa narodowe w parkach narodowych. Czy ta perspektywa tak bardzo zdenerwowała podlaskich radnych?

Więcej informacji:

Małgorzata Górska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel. 501 542 851
e-mail: malgorzata.gorska[at]otop.org.pl

Pełen tekst sprzeciwu organizacji pozarządowych (.pdf).

Więcej informacji o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl