Wiosenne wycieczki terenowe na Mazowszu
10 maja 2011
Powiedz STOP złym biopaliwom
11 maja 2011
Pokaż wszystkie
Rusza Projekt Karpacki

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otwiera nowe biuro w Krakowie i rozpoczyna czteroletni program monitoringu i ochrony najcenniejszych gatunków ptaków w polskiej części Karpat.  Projekt jest realizowany przez OTOP w latach 2011-2015 przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Tajemnice karpackich ptaków

Karpaty są jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów Polski, pozostając jednocześnie jednym z najsłabiej rozpoznanych regionów. Dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a zwłaszcza ptaków, jest on niezwykle cenną ostoją. Karpaty są jedynym w naszym kraju miejscem, gdzie wciąż regularnie żyją pomurniki – ptaki przypominające swoim wyglądem motyle. W najwyższych partiach żyją płochacze halne, których widok nieraz towarzyszy wędrowcom podczas wysokogórskich wypraw. Lasy są schronieniem m.in. dla dzięciołów trójpalczastych – populacja karpacka jest genetycznie odmienna od populacji żyjącej np. w puszczach Podlasia. Nocą karpackie lasy rozbrzmiewają głosami puchaczy, puszczyków uralskich, sóweczek i włochatek, a w ciągu dnia na niebie można dostrzec majestatyczną sylwetkę orła przedniego. Dzięki realizowanemu przez OTOP projektowi poznamy dokładną liczebność najcenniejszych gatunków Karpat i będziemy w stanie stworzyć mechanizmy umożliwiające ich skuteczną ochronę.

Razem dla karpackiej przyrody

Aby ochrona karpackich ptaków i ich siedlisk była skuteczna, konieczna jest współpraca wielu środowisk. Dlatego też projekt kładzie nacisk na działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności. Kwestie związane z ochroną przyrody są często niesłusznie postrzegane jako hamulec dla rozwoju ekonomicznego regionu. Projekt Karpacki przewiduje stworzenie zestawu konkretnych propozycji, które pozwolą na harmonijny rozwój z poszanowaniem przyrodniczego dziedzictwa. W planach jest również zorganizowanie warsztatów i szkoleń, skierowanych m.in. do lokalnych leśników i rolników, poświęconych skutecznej ochronie przyrody uwzględniającej również kwestie natury gospodarczej. Działania projektowe będą koordynowane z nowego biura regionalnego OTOP, które powstanie w Krakowie i będzie zatrudniało 4 osoby.

Przewidywane rezultaty

Materialnym owocem 4 lat prac w ramach projektu będzie książka „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona”.  Zebrane w tym czasie doświadczenia będą omawiane m.in. na międzynarodowej konferencji z udziałem naukowców z 6 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Szwajcarii, Czech, Słowacji, Polski, Rumunii i Ukrainy). Dzięki zebranym przez ornitologom danym będzie wiadomo nie tylko, jak liczne są poszczególne gatunki ptaków  zamieszkujących Karpaty, lecz również jakie czynniki najsilniej im zagrażają i w jaki sposób najskuteczniej można tym zagrożeniom zapobiegać. Uzyskany materiał pozwoli również na modyfikację sieci korytarzy ekologicznych, aby była ona optymalnie dostosowana do potrzeb zwierząt.

Zdjęcie: Puszczyk uralski  – jeden z cennych gatunków zamieszkujacych karpackie lasy. Autor: Cezary Korkosz – www.cezarykorkosz.pl


Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl