Pomóżmy Czechom ochronić Szumawę! - OTOP
OTOP ogłasza konkurs ofert
26 lipca 2011
KE: bez kontrowersyjnych dróg na Podlasiu
3 sierpnia 2011
Pokaż wszystkie
Pomóżmy Czechom ochronić Szumawę!

Zachęcamy do wsparcia działań Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które razem z innymi organizacjami walczy o powstrzymanie wycinki lasów w Szumawie – jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na terenie Czech.

Szumawa to pasmo górskie na pograniczu Czech, Niemiec i Austrii. Dla czeskiej populacji głuszca jest to już ostatnie miejsce, gdzie jeszcze może się rozmnażać – poza głuszcami szumawskie lasy są siedliskiem dzięciołów trójpalczastych, sóweczek i włochatek. Unikalne walory przyrodnicze były podstawą do utworzenia Parku Narodowego Šumava oraz przyłączenia tego obszaru do sieci Natura 20000.

Szumawa to ostatnia w Czechach ostoja głuszca
(fot. J.Cerveny)

Wycinka na terenach chronionych została już rozpoczęta
(fot. K.Cihak)

W roku 2007 przez park narodowy przeszedł huragan Kirył i powalił dużą część drzew.  Na obszarze wiatrołomów ustanowiono strefę ochrony ścisłej (obejmującą 25% powierzchni parku), gdzie wstrzymano jakiekolwiek ludzkie działania. Sytuacja zmieniła się, gdy w lutym br. dyrektorem PN Šumava został dr Jan Stráský. Mimo protestów ze strony m.in. Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego (ČSO – partnera BirdLife International) oraz naukowców zrzeszonych w Czeskim Towarzystwie Ekologicznym, przygotował on plan cięć pielęgnacyjnych na terenie wiatrołomów. Docelowo mają one objąć również inne tereny, zaatakowane przez kornika (o którym wiadomo, że jest naturalnym elementem ekosystemu). W marcu środowiska naukowe, wsparte przez znane osoby czeskiego życia publicznego, wystąpiły z otwartym listem do przedstawicieli rządu i parlamentu z apelem o powstrzymanie planów dyrekcji parku.

Niestety, działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Obecnie sytuacja staje się coraz bardziej napięta – w miejscu zaplanowanej wycinki cały czas obozuje około 40 obrońców lasu, ale mimo to 5 ha zostało już wyciętych. Każdy może przesłać list do premiera Republiki Czeskiej, Petra Nečasa, nawołujący do poszanowania krajowego i międzynarodowego prawa ochrony przyrody. Gotowy formularz można wypełnić na stronie ČSO.

Wysyłając wiadomość e-mail za jego pośrednictwem nie trzeba podawać swojego adresu zamieszkania (aczkolwiek jego podanie zwiększa znaczenie takiego listu). Na podany przy wysyłce adres mailowy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, że informacja ze strony została przesłana z sukcesem.

Przejdź do formularza

Kiedy w Polsce trwała kampania o ocalenie Doliny Rospudy, otrzymywaliśmy wsparcie od wielu osób z całej Europy. Teraz mamy okazję w pewien sposób odwdzięczyć się za okazaną nam wtedy solidarność.

Zdjęcie tytułowe w artykule: K. Cihak. Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Czeskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu.

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl