Konkurs dla opiekunów ostoi IBA
26 sierpnia 2011
Wyniki konkursu dla nauczycieli
1 września 2011
Pokaż wszystkie
Wspólnie zmieńmy politykę rolną UE

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jako polski partner BirdLife International, zachęca do wzięcia udziału w międzynarodowej kampanii i wysłania do Komisarza ds. Środowiska listu z prośbą, aby unijne środki były wydawane na wspieranie rolnictwa, które naprawdę przynosi korzyści dzikiej przyrodzie obszarów wiejskich i środowisku naturalnemu.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) określa, jak ma wyglądać gospodarowanie na terenach rolnych w Unii Europejskiej. Są to jednocześnie obszary niezwykle ważne dla przetrwania wielu gatunków ptaków i innych organizmów. Dlatego gospodarka na tych terenach powinna uwględniać nie tylko względy ekonomiczne, ale również troskę o zachowanie ich wartości przyrodniczej.

Obecna polityka rolna UE niestety znacząco odbiega od modelu biorącego pod uwagę wszystkie te aspekty. Dlatego OTOP gorąco zachęca wszystkich do podpisywania listu do europejskiego komisarza ds. środowiska, Janeza Potoĉnika, zawierającego apel o wprowadzenie koniecznych dla ochrony przyrody zmian  tworzonych właśnie założeniach nowej WPR.

Odwiedź międzynarodową stronę kampanii (w języku polskim) i zaapeluj o gospodarkę rolną przyjazną środowisku naturalnemu i dostarczającą ludziom zdrowej żywności!

Na zdjęciu:  Kuropatwa – jeden z gatunków, których przetrwanie jest uzależnione od odpowiedniej gospodarki rolnej. Fot. M.Jobda

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl