"Oddajcie parki narodowi"- powstała nadzwyczajna podkomisja sejmowa
3 kwietnia 2012
Wiosenna wycieczka nad Narew
14 kwietnia 2012
Pokaż wszystkie
Ogólnopolskie liczenie Wodniczki rozpoczęte!

Wodniczki powróciły już ze swoich afrykańskich zimowisk i zaczęły zakładać gniazda na polskich stanowiskach lęgowych. W tym roku OTOP przeprowadza pełne ogólnopolskie liczenie wodniczki, w czasie którego ptaki będą liczone nie tylko na lokalizacjach naszego projektu, jak to zwykle jest robione, ale też na potencjalnych stanowiskach lęgowych oraz na stanowiskach, gdzie gatunek ten występował historycznie.

Na większości stanowisk lęgowych przeprowadzane są tradycyjne całkowite liczenia, co oznacza, że wolontariusze przechodzą przez całe stanowisko i liczą wszystkie zaobserwowane wodniczki. Dzięki tej metodzie możliwe jest określenie, na których obszarach wodniczka się koncentruje i sprawdzenie, jakie cechy siedliska są dla niej najważniejsze. Z drugiej strony jednak niemożliwe jest określenie dokładnej liczby ptaków, ponieważ część z nich może być niezauważona przez niedoświadczonych wolontariuszy, czy też z powodu wiatru, czy deszczu.

Z tego powodu OTOP już w zeszłym roku zastosował inną metodę liczeń – liczenia transektowe. Wolontariusze przemieszczają się przez stanowisko wzdłuż wyznaczonego transektu i notują ptaki zaobserwowane w odległości do 300 m od linii. Wydaje się to podobne do liczeń całkowitych, ale może być opracowane za pomocą metod statystycznych  i może służyć do określenia całkowitej liczebności populacji.

Do końca projektu OTOP będzie przeprowadzał liczenia obiema metodami, dzięki czemu możliwe będzie porównanie ich wyników.Wolonatariusze na Chełmskich Torfowiska Węglanowych

Poza tymi badaniami OTOP przeprowadza także w tym roku badania produktywności wodniczki w dwóch lokalizacjach: na Chełmskich Torfowiskach Węglanowych oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dzięki temu sprawdzone zostanie, czy działania ochrony czynnej OTOP rzeczywiście są odpowiednie dla wodniczki.

Dane z wszystkich badań zostaną zebrane i przeanalizowane po zakończeniu sezonu lęgowego i będą dostępne na naszej stronie.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl