11 września – spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP
6 września 2012
1% dla LIFE! – list organizacji pozarządowych
13 września 2012
Pokaż wszystkie
Przyczajona kuropatwa

“Przyczajona kuropatwa” to przygotowana przez OTOP gra internetowa mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się ptaki krajobrazu rolniczego i na konieczność pilnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Gra została przygotowana przez OTOP i BirdLife Europe, w ramach projektu sfinansowanego ze środków Fundacji MAVA. Obrazuje znaczenie  różnorodności krajobrazu rolnego dla ptaków. Miedze, roślinność przybrzeżna przy oczkach wodnych, kępy krzaków wśród pól to nie tylko jedyne miejsce gdzie wiele gatunków może założyć gniazda i zdobyć pożywienie, ale też jedyne schronienie, pozwalające ptakom ukryć się przez zagrożeniem. Im mniej tych elementów w krajobrazie, tym trudniej ptakom przetrwać.

W Unii Europejskiej trwają obecnie prace nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Działania podejmowane przez Komisję Europejską oraz prezydencję cypryjską zmierzają do „zazielenienia” WPR, czyli uzależnienia udzielenia płatności obszarowych od spełniania przez rolników norm związanych z ochroną środowiska. W takim wariancie o płatności bezpośrednie będą mogliby ubiegać się rolnicy, którzy przeznaczą min. 7 proc. powierzchni swojego gospodarstwa na cele związane z ochroną przyrody (na tzw. Ecological Focus Areas), w tym na zachowanie zadrzewień, miedz czy oczek wodnych.

Ptaki krajobrazu rolniczego są jedną z najbardziej zagrożonych grup w całej Unii Europejskiej. W latach 1980-2010 wartość wskaźnika ich liczebności (tzw. Farmland Bird Index) zmniejszyła się o 52 proc.
Do głównych przyczyn wymierania kuropatw, czajek, skowronków, świergotków łąkowych i innych gatunków należy intensyfilkacja rolnictwa, obejmująca m.in. zwiększoną mechanizację i przekształcanie mozaiki siedlisk w wielkoobszarowe monokultury.  

ZAPRASZAMY DO GRY!

Więcej o reforemie Wspólnej Polityki Rolnej


Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl