Wspieramy akcję dokarmiania
20 listopada 2012
Kolejny sezon odkrzaczania w Dolinie Biebrzy
21 listopada 2012
Pokaż wszystkie
OTOP do premiera: nie zabierać pieniędzy obszarom wiejskim!

Przesłaliśmy do premiera Tuska list z apelem o obronę środków z budżetu UE na rozwój obszarów wiejskich, w tym na ochronę żyjących tam ptaków.

Bezpośrednim impulsem do przygotowania listu była propozycja budżetu UE na lata 2014-2020 przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana van Rompuya. Zakłada ona, że fundusze na Rozwój Obszarów Wiejskich (stanowiący tzw. II filar Wspólnej Polityki Rolnej UE) zostałyby obcięte o ponad 9%, podczas gdy I filar (dopłaty bezpośrednie), już dzisiaj 3-krotnie większy – byłby zmniejszony o niecałe 6%. Co gorsza, poszczególne państwa mogłyby przesuwać pieniądze z drugiego filara do pierwszego, na czym na pewno ucierpiałaby ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności wprowadzenia cięć w nowej perspektywie finansowej UE, ale według nas likwidacji powinny podlegać szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa subsydia, a nie kluczowe elementy wspólnej polityki zapewniające m.in. skuteczną ochronę przed postępującymi zmianami klimatycznymi.  Sytuacja budzi nasze poważne obawy również ze względu na bardzo niejasny sposób finansowania Programu LIFE – jedynego unijnego instrumentu finansowego dedykowanego bezpośrednio ochronie środowiska i klimatu.

Jeszcze tylko dzisiaj i jutro będzie można podpisywać petycję do premiera Donalda Tuska na www.budzet-dla-przyszlosci.eu, w której wspólnie z innymi organizacjami apelujemy o przyjęcie rozwiązań korzystnych dla ludzi i przyrody. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w przedsięwzięcia korzystne dla środowiska pozwoli nie tylko skutecznie walczyć z kryzysem ekologicznym, lecz również z kryzysem ekonomicznym, z jakim boryka się wiele krajów członkowskich UE.

Zdjęcie kulika wielkiego – Wojciech Kruk

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl