Komisja Środowiska za dobrymi zmianami ws. biopaliw - OTOP
Sprzętowe propozycje na lipiec
5 lipca 2013
W lipcu o jerzykach w Poznaniu
13 lipca 2013
Pokaż wszystkie
Komisja Środowiska za dobrymi zmianami ws. biopaliw

Komisja ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła propozycje, które mają szansę pozytywnie zmienić unijną politykę biopaliwową. Dzięki nim może być ona skuteczniejsza w walce ze zmianami klimatu, a jednocześnie lepiej chronić cenne siedliska, zmniejszać konkurencję z żywnością i ograniczać publiczne wydatki z budżetów krajowych i kieszeni konsumentów. 

Europosłowie przyjęli następujące propozycje:

  • ograniczenie do 5,5 proc. udziału biopaliw tzw. pierwszej generacji w osiągnięciu 10 proc. energii odnawialnej w transporcie do roku 2020,
  • uwzględnianie w ogólnym bilansie emisji gazów cieplarnianych spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC),
  • zastąpienie, po roku 2020, obecnych celów wskaźnikowych faktycznym zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla

OTOP, jako partner federacji BirdLife International, od roku 2011 jest zaangażowany w działania na rzecz zmian w polityce UE dotyczącej biopaliw. Temu zagadnieniu został poświęcony m.in. film, który tłumaczy, na czym polega pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC).  Przygotowaliśmy również grę “Ostatni Tukanin” pokazującą, w jaki sposób promowanie biopaliw opartych na surowcach służących do produkcji żywności zagraża cennym siedliskom i ich mieszkańcom. 

Z powodu ILUC biopaliwa, z którymi wiązano nadzieję na istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, mogą powodować większą emisją niż paliwa kopalne, które miały zastępować. Poza tym rośliny takie jak zboża, kukurydza czy rzepak osiągają jako biopaliwa wyższe ceny, przez co zmniejsza się ich dostępność dla producentów żywności, którzy też muszą podnosić ceny. Poszkodowani są konsumenci, zwłaszcza najubożsi. 

W roku 2011 w Unii Europejskiej na zapewnienie udziału biopaliw w ogólnej mieszance paliwowej na poziomie 4,5 proc. wydano z budżetów krajowych i z kieszeni konsumentów ok. 10 mld euro. Bez wprowadzenia przyjętego dzisiaj limitu, ta kwota będzie rosła z każdym krokiem. Borykająca się z najpotężniejszym od lat kryzysem ekonomicznym Unia nie może sobie pozwolić na dotowanie rozwiązania, które zamiast dostarczać publicznych korzyści powoduje szereg zagrożeń. 

Kolejnym krokiem w procesie reformowania unijnej polityki będzie głosowanie nad raportem Komisji Środowiska podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego we wrześniu br. 

Wpłacam