Zapraszamy na Bekowisko 2013
1 lipca 2013
Niekorzystne porozumienie ws. unijnego budżetu
3 lipca 2013
Pokaż wszystkie
Nowy numer kwartalnika "Ptaki"

Gatunkiem numeru jest kraska, którą opisuje Andrzej Górski z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jeszcze bardziej kolorowym gatunkiem jest żołna – jeden z ptaków zamieszkujących ostoję IBA Puszcza Sandomierska, opisaną przez Dawida Sikorę, członka Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodniczego. Z Podkarpacia niedaleko na Roztocze, gdzie w Roztoczańskim Parku Narodowym pracuje Przemyław Stachyra – autor bardzo ciekawego tekstu poświęconego teorii i praktyce w ochronie obszarów cennych przyrodniczo w odniesieniu do obszarów Natura 2000.

“Ptaki” papierowe czy elektroniczne? Weź udział w naszej sondzie!

Osoby wyjeżdżające latem nad morze pewnie zainteresują wskazówki Tomasza Wilka, który w swoim fotograficznym cyklu radzi, jak fotografować przyrodę na Wybrzeżu. O tym, jak podziwiać przyrodę z jej poszanowaniem, pisze Witold Muchowski z Klubu Podróży „Horyzonty”. Kwestię sąsiedztwa ptaków, kotów i ludzi porusza w swoim tekście Antoni Marczewski z Sekretariatu OTOP.

W letnim numerze polecamy także dwa bardzo ciekawe wywiady. Elżbieta Okołów porozmawiała z Janem Walencikiem – wybitnym polskim dokumentalistą, znanym zwłaszcza dzięki filmom zrealizowanym w Puszczy Białowieskiej – oraz z dr Anną Weroniką Brzezińską, etnolożką z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która w rozmowie dzieli się swoją wiedzą na temat roli ptaków w sztuce i wierzeniach ludowych. Pozostając w temacie ludowości, wsi i rolnictwa, warto zapoznać się z interesującym tekstem dr inż. Anety Załęckiej z Zakładu Żywności Ekologicznej SGGW i Stowarzyszenia „Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Prof. M.Górnego” poświęconym obiektowi intensywnej publicznej debaty, czyli organizmom zmodyfikowanym genetycznie (GMO).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl